Friday, December 09, 2005

Memimpin Seperti Abu Bakar As Siddiq

Malaya baru jerk abis pilhanraya di Pengkalan Pasir, Pasir Mas, Kelantan. Sewaktu berkempen, jelas media massa memaparkan para pemimpin bagi parti-parti yang bertanding, demi meraih undi, sanggup memasuki rumah orang dan bersalaman dengan orang yang bukan muhrim.

Kini, keputusan pilihanraya pun sudak muktamad. Kepada yang menang diucapkan tahniah. Tetapi ingatlah, bahawa setiap tindakan akan terus dicatit oleh Raqib dan Atid. Jika berlaku perlanggaran syariat, maka bersegeralah bertaubat dan jangan diulangi.Buat para pemimpin. Ayuh mari kita suluh diri kita. Apakah kita mampu menjadi seperti Abu Bakar As Siddiq memimpin rakyatnya.

Firman Allah Taala : Surah Saba?, ayat ke 15

Negara yang aman makmur dan mendapat keampunan Allah

Dalam Islam, kemajuan dan ketamadunan sesuatu bangsa diukur melalui peradaban dan akhlak yang mulia lagi terpuji walaupun dari segi teknologi bangsa tersebut, masih amat sederhana. Berbeza dengan pandangan orang bukan Islam yang meletakkan persoalan materialistic dan duniawi dijadikan ukuran tahap kemajuan dan ketamadunan. Walau akhlak dan moral bangsa mereka di tahap kehancuran. Apa guna kemajuan teknologi jika akhirnya kemajuan dan ketamadunan yang dilabel sebagai maju tersebut akhirnya dihancurkan oleh tangan-tangan yang tidak bermoral ?

Dalam proses mewujudkan bangsa dan masyarakat yang menjadi warga kepada negara yang aman makmur serta mendapat keampunan Allah, perlunya ada seorang pemimpin yang bertaqwa dan berakhlak mulia. Yang dirinya menjadi suri teladan buat setiap masyarakat. Saidina Abu Bakar As Siddiq sewaktu menyampaikan pidatonya yang pertama selaku seorang khalifah, ada mengemukakan hal-hal yang mencerminkan sifat dan akhlak seorang pemimpin sejati. Antara bunyi pidato Saidina Abu Bakar As Siddiq berbunyi :

Wahai sekalian manusia, kamu telah sepakat memilihku sebagai khalifah untuk memimpinmu. Aku ini bukanlah yang terbaik diantara kamu, maka bila aku berlaku baik dalam melaksanakan tugasku, bantulah aku, tetapi bila aku bertindak salah, betulkanlah aku. Berlaku jujur adalah amanah, berlaku bohong adalah khianat. Siapa saja yang lemah di antaramu akan kuat bagiku sampai aku dapat mengembalikan hak-haknya, insya Allah. Siapa saja yang kuat diantaramu akan lemah berhadapan denganku sampai aku kembalikan hak orang lain yang dipegangnya, insya Allah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku tidak taat lagi kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajibanmu untuk taat kepadaku.

Dari pidato Saidina Abu Bakar di atas, kita mengungkai beberapa cirri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin.

1. Tawaduk.
Tawadhu bererti rendah hati, lawannya adalah riyak, sombong dan ujub. Walau Saidina Abu Bakar As Siddiq merupakan salah seorang sahabat utama Rasulullah SAW dan sudah dijamin syurga,namun dalam pidatonya, Abu Bakar tidak merasa sebagai orang yang paling baik. Kerana sedar bahawa sebagai seorang hamba dan makhluk ciptaan Allah, dia juga tidak sunyi dari memiliki sifat-sifat kelemahan makhluk. Maka pastinya untuk memimpin sesebuah umat, maka Abu Bakar perlu mempunyai teman yang mampu memberikan nasihat, mencetus idea-idea bernas, bahkan membuka hati dan minda untuk sebarang kritikan. Andainya sifat riya?,sombong dan ujub yang menjadi pakaiannya, mana mungkin dia mahu menerima idea bernas dari orang lain? Apatah lagi untuk menerima teguran dan kritikan. Jika sifat riyak, sombong dan ujub ini dikekalkan, akibat ialah si pemimpin akan memimpin dengan hawa nafsunya sendiri. Rakyat akan dijadikan hamba abdi. Pemimpin gilakan kekuasaan dan minta disanjung dan dipuji. Lebih malang, rakyat akan dipimpin untuk melalui jalan-jalan maksiat dan mengimarahkan program-program maksiat. Maka tidak hairan Allah berfirman dan Rasulullah mengisyaratkan, sifat riyak, sombong dan ujub menjadi penyebab utama manusia terjun ke dalam neraka. Tidak hina seseorang pemimpin memiliki sifat tawaduk. Kerana di situlah kasih sayang Allah ke atas manusia yang mempunyai peluang untuk berlaku riyak, sombong dan ujub, sebaliknya memilih jalan merendahkan diri dan hati demi merebut kasih sayang Allah. Kerana sedar diri, walau dirinya memimpin sesebuah bangsa, hatinya masih ingat bahawa dirinya adalah seorang hamba. Jika hamba berwatak hamba, tuannya akan saying kepadanya. Tetapi jika tuan berwatak hamba, Allah akan saying kepadanya. Bila Allah saying kepadanya, tiada apa yang mampu menggugat dan menggusarkan dirinya.

2. Menjalin Kerjasama.
Dalam pidato Khalifah Abu Bakar tercermin juga akhlak seorang pemimpin yang harus dimiliki iaitu mengharapkan kerjasama dari semua pihak.

?maka bila aku berlaku baik dalam melaksanakan tugasku, bantulah aku?.

Ini berarti kerjasama yang harus dijalin antara pemimpin dengan rakyat adalah kerjasama dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana yang ditentukan Allah Swt dalam firman-Nya:

Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan (QS 5:2).

Sehebat mana pun seseorang pemimpin, dia tidak akan mampu mentadbir sendirian tanpa barisan sahabat. Sejarah membuktikan, Rasulullah SAW telah menjalin kerjasama yang baik, mulai dari membangun masjid di Madinah hingga peperangan melawan orang-orang kafir, bahkan dalam suatu peperangan yang kemudian disebut dengan perang Khandak, Rasulullah menerima dan melaksanakan pendapat Salman Al Farisi untuk mengatur strategi perang dengan cara menggali parit.

3. Mengharap Kritikan dan Saranan

Seorang pemimpin, karena kedudukannya yang tinggi dan tampak mulia dihadapan orang lain, iapun mendapat penghormatan dari kebanyakan orang. Dari sinilah banyak pemimpin tertipu dan merasa diri sudah berada di maqam terpuji sehingga ia tidak suka dengan kritikan dan saranan. Hal itu ternyata tidak berlaku bagi Khalifah Abu Bakar, maka sejak awal kepemimpinannya, ia minta agar setiap orang memberikan kritikan dan saranan dengan membetulkan setiap kesalahan yang dilakukan, Abu Bakar berpidato dengan kalimat: ?Bila aku bertindak salah, betulkanlah?.

Sikap seperti ini dilanjutkan oleh SaidinaUmar bin Khattab ketika menjadi Khalifah. Pernah suatu ketika Umar mengeluarkan suatu arahan yang meskipun baik maksudnya tapi menyalahi situasi yang ada. Saidina Umar mendapat kritikan yang tajam dari seorang ibu yang sudah lanjut usia. Kritikan tersebut membuatkan Saidina Umar menarik kembali arahan tersebut. Arahan itu adalah larangan memberikan mahar atau mas kawin dalam jumlah yang banyak, karena bila tradisi itu terus berkembang hal itu menyebabkan para pemuda yang kurang mampu menghadapi kesukaran untuk menikah.

4. Berkata dan Berbuat Yang Benar.
Khalifah Abu Bakar juga sangat menekankan kejujuran atau kebenaran dalam berkata maupun perbuatan. Bukan kerana ?berlakon? bagi meraih simpati rakyat, tetapi atas sikap tanggungjawab memikul amanah dari Allah SWT. Manusia atau rakyat yang dipimpin seringkali tidak tahu atau tidak menyedari mereka sedang ditipu dan dikhianati oleh pemimpinnya melalui janji-janji manis seorang pemimpin. Dalam pidato saat pelantikannya sebagai khalifah, Abu Bakar menyatakan: ?Berlaku jujur adalah amanah, berlaku bohong adalah khianat.?

Apabila seorang pemimpin memiliki kejujuran, maka ia akan dapat memimpin dengan tenang, karena pendustaan akan membuat pelakunya menjadi tidak tenang. Gundah sebab takutpendustaannya dan lakonannya diketahui oleh orang lain. Disamping itu, kejujuran akan membuat seorang pemimpin akan berusaha untuk terus mendidik dan mencurah ilmu bagi melahirkan rakyat yang berilmu. Pemimpin yang tidak jujur tidak ingin bila rakyatnya menguasai ilmu kerana penguasaan ilmu oleh rakyat menjadi perisai dari pembohongan seseorang pemimpin yang khianat.

5. Memenuhi Hak-Hak Rakyat.
Setiap pemimpin harus mampu memenuhi hak-hak rakyat yang dipimpinnya, bahkan bila hak-hak mereka dirampas oleh orang lain, maka seorang pemimpin itu wajib berusaha untuk mengembalikan kepadanya. Karena itu bagi Khalifah Abu Bakar, tuntutan terhadap hak-hak rakyat akan selalu diusahakannya meskipun mereka adalah orang-orang yang lemah. Agar dengan pembelaan dari seorang pemimpin, yang lemah akan merasa seolah-olah mereka itu adalah orang yang kuat. Namun siapa saja yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang besar bila mereka suka merampas hak orang lain, maka mereka dipandang sebagai orang yang lemah dan pemimpin wajib mengambil hak orang lain dari kekuasaannya. Akhlak pemimpin seperti ini tercermin dalam pidato Khalifah Abu Bakar yang menyatakan: ?Siapa saja yang lemah diantaramu akan kuat bagiku sampai aku dapat mengembalikan hak-haknya, insya Allah?.

Akhlak yang seharusnya ada pada pemimpin tidak hanya menjadi kalimat-kalimat yang indah dalam pidato Khalifah Abu Bakar, tapi beliau buktikan hal itu dalam setiap tindakan yang ditempuhnya sebagai seorang pemimpin. Antara tindakannya adalah memerangi orang-orang kaya yang tidak mahu bayar zakat, karena dari harta mereka terdapat hak-hak bagi orang yang miskin.

6. Memberantas Kezaliman.
Kezaliman merupakan sikap dan tindakan yang merugikan masyarakat dan meruntuhkan kekuatan suatu bangsa dan negara. Karena itu, para pemimpin tidak boleh membiarkan kezaliman terus berlangsung. Seorang pemimpin bukan hanya tidak boleh bertindak zalim kepada rakyatnya, tapi justeru kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada rakyatnya pun menjadi tanggungjawabnya untuk diberantas. Karenanya bagi Khalifah Abu Bakar, sekuat apapun atau sebesar apapun pengaruh pelaku kezaliman akan dianggap sebagai kecil dan lemah, dalam pidato yang mencerminkan akhlak seorang pemimpin, beliau berkata: ?Siapa saja yang kuat diantaramu akan lemah berhadapan denganku sampai aku kembalikan hak orang lain yang dipegangnya, insya Allah?.

7. Menunjukkan Ketaatan Kepada Allah.
Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mengarahkan rakyatnya untuk mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, iapun harus menunjukkan ketaatan yang sesungguhnya. Namun bila seorang pemimpin tidak menunjukkan ketaatannya kepada kepada Allah dan Rasul-Nya, maka rakyatpun tidak memiliki kewajiban untuk taat kepadanya. Dalam kaitan inilah, Khalifah Abu Bakar menyatakan dalam pidatonya: ?Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku tidak taat lagi kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajibanmu untuk taat kepadaku?.

Dengan demikian, ketataan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak sebagaimana mutlaknya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, inilah diantara isyarat yang bisa kita tangkap dari firman Allah yang tidak menyebutkan kata taat saat menyebut ketataan kepada pemimpin (ulil amri) dalam firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu (QS 4:59).

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan betapa penting bagi kita untuk memiliki pemimpin dengan akhlak yang mulia. Kerosakan moral dan kekacauan dengan berbagai krisis yang melanda negeri kita dan umat manusia di dunia ini kerana para pemimpin dalam tingkat negara dan dunia tidak memiliki akhlak seorang pemimpin yang ideal. Karenanya, saat kita memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan di masyarakat jangan sampai memilih mereka yang tidak berakhlak
mulia.

Apakah kita sudah memiliki sifat-sifat ini ? Andainya belum, segeralah kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Perbaikilah diri sementara masih belum terlambat. Kepada para pemimpin. Ingatlah bahawa jawatan yang anda sandang bukanlah suatu tiket untuk kau mengumpul harta dunia. Tetapi ianya merupakan suatu tanggung jawab yang meletakkan sebelah kaki mu di dalam syurga, manakala sebelah lagi kaki mu di neraka. Kembalilah kepada AL Quran dan As Sunnah demi menjamin keselamatan mu dan diri orang yang kamu pimpin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home