Monday, May 22, 2006

Manhaj Perjuangan Rasulullah SAW & Para Sahabat

MANHAJ PERJUANGAN RASULULLAH SAW DAN PARA SAHABAT

Teks Usrah Tarbiah Al Ansar
Tempat : Private Conference eagropharma

Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa Rasulullah Saw itu adalah teladan yang baik bagi kita. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus kita teladani dari beliau dan para sahabatnya adalah dari sisi perjuangan menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Ini menjadi amat penting dalam upaya mencapai sukses dalam mencapai kejayaan umat sebagaimana sukses yang telah diraih oleh Rasul dan para sahabatnya. Untuk berjaya maka perlulah kita contohi orang-orang yang telah terbukti kejayaannya. Dan tidak ada kejayaan yang lebih besar yang diraih melainkan kejayaan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Dalam menuruti jejak-jejak manhaj perjuangan Rasulullah SAW, sekurang-kurangnya ada enam faktor yang harus kita kenang dan kita teladani dari perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dengan para sahabatnya demi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.

1. Perancangan Yang Matang.
Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw menghadapi banyak kesulitan. Meskipun perjuangan Rasulullah SAW kalau mendapatkan kesulitan akan memperoleh pertolongan dari Allah Swt, tetapi Rasulullah Saw dalam perjuangannya tidak berserah bulat kepada pertolongan Allah itu lalu beliau santai-santai saja. Sama sekali tidak. Tapi beliau justeru membuat perancangan yang matang tentang strategi perjalanan hijrah agar halangan dan rintangan mampu dihapuskan dan diungkai menjadi seminima yang mungkin. Perancangan yang matang itu misalnya dengan ditugaskannya Ali bin Abi Talib untuk tidur di tempat tidur Nabi untuk mengelirukan orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi. Perancangan yang matang juga nampak apabila Rasulullah tidak terus berangkat menuju ke Madinah, tapi beliau singgah dulu di gua Tsur selama 3 hari untuk menyulitkan percarian terhadap Nabi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Begitu juga sebelumnya, Rasul telah mengutus Mush’ab bin Umair untuk berda’wah ke Madinah guna mendapatkan peluang berhijrah bila tingkat permusuhan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dan banyak lagi siri-siri perancangan yang matang dalam kaitan hijrah.

Itu semua merupakan suatu isyarat dari Rasulullah Saw bahawa perjuangan harus dilakukan dengan perancangan yang matang, agar matlamat perjuangan dapat dihidangkan kepada anak usrah dan masyarakat dengan mudah dan jelas, serta rintangan dapat dikurangkan seminima mungkin, untuk perjuangan berjalan lancar.Perancangan yang matang hanya akan terhasil dari manusia yang bijaksana dan mempunyai pemikiran yang bukan saja mengaku global tetapi juga menzahirkan keglobalan dalam tingkah laku, amal perbuatan. Seandainya mulut saja mengaku global, tetapi keglobalannya sehingga tidak mengendahkan dosa-dosa kecil, globalnya hanya di dunia dan tidak di akhirat. Orang yang berpemikiran global, tindak tanduk perancangan di dunia, akan dimulai dengan matlamat di akhirat. Kalau matlamat di akhirat tidak diendahkan dalam melakukan perancangan, cananglah keglobalan itu ke seluruh pelusuk dunia, tiada nilai di sisi Allah dan Rasul-Nya.

2. Kerjasama Yang Baik.
Dalam hijrah amat nampak bagi kita bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahu membahu dan Saidina Ali karamallahu wajhahng berkerjasama yang baik. Rasulullah SAW telah meangagih-agihkan tugas yang sesuai dengan bakat dan kepakaran masing-masing dan para sahabat menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya.
Tak ada dikalangan para sahabat yang iri hati dengan sahabat yang lain. Mana ada di kalangan para sahabat Rasulullah SAW apabila seorang sahabatnya berjaya dalam melaksanakan titah perintah Allah dan Rasulullah SAW-Nya, maka sahabat yang seorang lagi iri hati, menuduh sahabat yang berjaya melaksanakan tanggungjawabnya adalah salah. Lebih dahsyat sahabat itu memfitnah sahabat yang berjaya tersebut ?

Setiap arahan Rasulullah SAW, kesemuanya diterima dan dilaksanakan dengan baik meskipun risikonya sangat besar. Misalnya, Saidina Ali karamallahu wajhah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk tidur di tempat tidur baginda, ini merupakan tugas yang risikonya sangat tinggi bila dilaksanakan kerana Rasulullah SAW adalah orang yang sedang dalam anacaman pembunuhan dari orang kafir dan ketika orang-orang kafir menggeledah kamar tidur Nabi SAW dan yang mereka dapati hanya Saidina Ali karamallahu wajhah lalu Saidina Ali karamallahu wajhah ditanya tentang dimana Nabi SAW berada; dengan keberanian yang hebat Saidina Ali karamallahu wajhah menjawab tidak tahu --meskipun sebenarnya dia tahu-- dan Saidina Ali karamallahu wajhah akhirnya harus mengalami siksaan dari orang-orang kafir. Inilah nilai sebuah persahabatan. Mereka menjadikan diri mereka sebagai sahabat kepada Rasulullah SAW, bukannya kenalan.

Saidina Umar bin Khattab Al Farouq juga mendapat tugas dengan risiko yang berat, yakni membentuk peperangan psychology dengan mengatakan: “siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan isterinya menjadi janda, cegahlah aku, kerana aku akan segera menyusul Nabi SAW berangkat ke Madinah”. Ungkapan Umar Al Farouq ini membuat orang-orang kafir menjadi hairan; bilakah Muhammad pergi ke Madinah, padahal beliau masih di kota Mekah.
Begitu juga Saidina Abu Bakar As Siddiq As Siddiq juga bertugas menjadi pendamping Rasulullah SAW yang setia meskipun risikonya juga sangat besar, apalagi Nabi SAW mau dibunuh yang seandainya mereka tahu dimana Nabi SAW bersembunyi, tentu Saidina Abu Bakar As Siddiq juga akan dibunuh oleh mereka. Tapi Saidina Abu Bakar As Siddiq tetap menjadi pendamping Rasulullah SAW dalam persembunyiannya di gua Tsur selama tiga hari, bahkan anak-anak Saidina Abu Bakar As Siddiq juga memberikan sokongan penuh dalam kerjasama yang baik, mereka membawakan makanan dan memberikan informasi-informasi penting untuk Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar As Siddiq.

Itulah diantara contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah bekerjasama dengan baik dalam perjalanan hijrah itu. Ini juga menjadi isyarat bagi kita bahwa perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Sehebat manapun kualiti orang itu, makanya diperlukan lebih ramai orang-orang yang berkualiti dalam perjuangan agar perjalanan perjuangan menjadi lebih lancer. Dan orang yang banyak itu harus bekerjasama sebagaimana bangunan yang saling kuat menguatkan dan lengkap melengkapi, inilah memang model perjuangan yang disenangi oleh Allah Swt sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh (QS 61:4).

3. Pengorbanan Yang Besar.
Hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya ke Madinah juga memberikan contoh kepada kita betapa yang namanya perjuangan itu memang menuntut pengorbanan, baik pengorbanan harta, jiwa, tenaga, pikiran, waktu dan perasaan. Dengan perasaan yang berat, Nabi SAW dan para sahabatnya harus ikhlas meninggalkan kampung halaman dan keluarga, Saidina Ali karamallahu wajhah bin Abi Talib dan Asma binti Saidina Abu Bakar As Siddiq terpaksa menanggung derita penyiksaan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap dirinya dengan sebab menjaga rahsia tempat persembunyian Nabi SAW dan Saidina Abu Bakar As Siddiq di gua Tsur.

Saidina Abu Bakar As Siddiq sendiri berkorban dengan semua harta yang dimilikinya sebagai bekal dalam perjalanan jauh menuju Madinah, sementara sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di Madinah dengan keikhlasan yang tiada terkira siap mengorbankan kepentingan-kepentingan peribadi dan keluarga mereka guna menolong sahabat-sahabat dari Mekah dan itu pula sebabnya mengapa mereka disebut sebagai kelompok ANSAR yang ertinya penolong.
Dengan pengorbanan yang besar itulah, perjuangan insya Allah akan mencapai hasil yang maxima, sedang orang-orang yang berkorban dengan penuh keikhlasan telah dijamin oleh Allah terhindar dari azab neraka yang pedih dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Tanyalah kepada diri kita, apakah kita sudah pun mengorbankan rasa nikmat dalam melakukan maksiat dan kemungkaran demi memperjuangkan Islam ? Allah berfirman yang ertinya:

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya (QS 61:10-11).

Di dalam ayat yang lain, Allah Swt menegaskan tentang jaminan syurga itu, Allah berfirman yang artinya:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka (QS 9:111).

4. Keikhlasan yang tulus.
Hijrah merupakan perjalanan yang jauh, mencengkam dan sulit. Oleh kerana itu hijrah harus dilaksanakan dengan niat ikhlas agar kesungguhan kita terserlah demi Allah dan Rasul-Nya. Tanpa kesungguhan, tidaklah mungkin hijrah itu mampu terlaksana. Begitu juga dengan perjuangan. Keikhlasan itu perlu dalam perjuangan, kerana keikhlasan akan mencetus daya dorong untuk menzahirkan kesungguhan dalam perjuangan. Segala ujian musibah dan kesukaran dalam perjuangan akan dihadapi dengan sabar dan redha. Segala nikmat yang diperolehi sepanjang melalui jalan jihad, akan disyukuri dan diagih-agihkan nikmat tersebut sesame sahabat perjuangan yang lain. Andainya kita berjuang untuk mendapatkan perempuan, maka perempuanlah yang kita perolehi, bukannya kasih saying Allah dan rasul-Nya. Andainya kita berjuang agar orang mengatakan kita alim dan punya ilmu yang tinggi, maka gelaran anugerah manusialah yang kita perolehi.

Itu pula sebabnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang sangat kita kenal:

Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya dan yang teranggap bagi tiap orang apa yang ia niatkan. Maka siapa yang berhijrah semata-mata kerana taat kepada Allah dan Rasulullah SAW-Nya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulullah SAW-Nya. Dan siapa yang hijrah kerana kerana keuntungan duniawi yang dikejarnya atau kerana perempuan yang akan dikahwininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niat hijrah kepadanya (HR. Bukhari dan Muslim).

Tanpa keikhlasan dalam perjuangan, maka dengan ketidak ikhlasan kita itulah kita berburuk sangka dengan orang yang lebih mampu memperjuangkan hukum Allah. Dengan ketidak ikhlasan kita itu jugalah kita berani menuduh orang yang berusaha menegakkan Islam tetapi tidak sealiran dengan kita sebagai sesat. Dan kerana ketidak ikhlasan kita jugalah, kita mengelabui mata masyarakat dengan teori global yang pada hakikatnya adalah jumud. Hakikatnya kita sudah pun tertapis dari senarai orang-orang yang memperjuangkan hukum-hakam Allah.

5. Persaudaraan Yang Indah.
Setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, sambutan luar biasa ternyata diperlihatkan oleh orang-orang Madinah, bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai bingung harus tinggal dimana, bingung bukan kerana tidak ada tempat untuk baginda, tapi bingung kerana hampir semua orang Madinah menginginkan agar Rasulullah SAW menetap di rumah mereka. Oleh kerana itu Rasulullah SAW menyatakan “ biarkan unta ini berhenti, dimana dia berhenti, disitulah saya akan menetap.” Para sahabat yang lain juga diterima dengan senang hati untuk menetap di rumah kaum muslimin Ansar di Madinah, bahkan ada diantara orang-orang Ansar itu yang membahagikan hartanya menjadi dua untuk diberikan kepada orang Muhajirin serta menyiapkan jodoh seorang wanita yang soleha untuk diperisterikan sahabatnya dari kaum Muhajirin.

Inilah nilai ukhwah di kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Nilai ukwah yang ditunjukkan, tidak pernah menghalalkan yang haram. Nilai persaudaraan yang ditunjukkan bukanlah bermakna menjaga hati kawan yang melakukan kemungkaran dan berusaha menutup kemungkaran kawan sambil menafikan hukum yang telah diturunkan Allah. Sebaliknya berusaha membantu sahabatnya untuk menguatkan asas keimanan. Agar setiap suruhan Allah dapat dilaksanakan dengan hati yang tenang. Agar setiap larangan Allah dapat ditinggalkan walaupun nafsu masih berselera melakukannya.

Persaudaraan yang indah itu diperkukuh lagi oleh Rasulullah SAW dengan dibangunnya sebuah masjid yang kemudian diberi nama dengan masjid Nabawi, masjid yang difungsikan sebagai pusat pembinaan umat dan persaudaraan kaum muslimin merupakan sesuatu yang dibinanya.Bermula di masjidlah tarbiah dan ta'alim dilaksanakan. Maka role model kepada sistem kemasyarakatan dirancang, seterusnya perlaksanaannya dizahirkan oleh para sahabat. Para sahabat berfungsi berdasarkan bakat dan kepakaran di bidang masing-masing tanpa mempunyai rasa iri hati, hasad dengki, riyak dan ujub. Kesemuanya tunduk dan sujud kepada Allah SWT kerana mereka sedar hanya Allah tempat dipohon segala anugerah.

Ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW bahwa perjuangan yang berat dalam menegakkan ajaran Islam mesti ditopang dengan ukhuwah dikalangan kaum muslimin. Bila tidak disokong dengan ukhwah, meskipun potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin sedemikian besar, tanpa ukhuwah akan membuat kaum muslimin menjadi tidak bermaya sehingga mudah dipermainkan oleh orang-orang kafir. Tanpa ukhwah, maka tercetuslah krisis. Tersenyumlah musuh Islam menanti masa untuk menangguk di air keroh.

6. Kebanggan Sebagai Muslim.
Sambutan yang sedemikian hangat, persaudaraan yang sedemikian indah dan kokoh serta pembangunan kota Madinah yang berhasil dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya membuat kaum muslimin baik dari muhajirin maupun ansar semakin memiliki kebanggan sebagai muslim. Kebanggan sebagai muslim ini merupakan modal yang sangat bererti bagi perjuangan selanjutnya dan ini memang betul-betul terjadi.

Maka dengan kemajuan yang dicapai oleh kaum muslimin membuat orang-orang kafir Quraisy iri dan dengki, merekapun akhirnya meniup kembali api permusuhan dan dua tahun sesudah hijrah itulah meletus perang yang pertama antara kafir dengan muslim.

Perang sebenarnya sudah dihindari oleh Nabi SAW dengan hijrah ke Madinah, tapi kalau sudah hijrah mereka tetap saja menyerang, apa boleh buat; kalau musuh sudah menyerang tak pantas lagi kita lari. Dan peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan inilah pendirian para pejuang. Seandainya kita sudah berusaha mengelakkan api permusuhan demi membina asas keimanan dan ukhwah, tetapi jika kita terus-terusan diserang sehingga menggugat usaha kita memperkemaskan asas keimanan kita, maka pertahankanlah usaha yang telah kita rintis. Jangan sampai role model yang sedang kita usahakan dihancurkan oleh manusia-manusia durjana yang ingin melihat kemungkaran merajalela di muka bumi Allah. Maka persiapkanlah diri kita untuk berhadapan dengan mereka yang ingin merosakkan keimanan kita.

Ini juga sebuah isyarat bagi kita bahwa kebanggan sebagai muslim itu memang sangat diperlukan agar seseorang bersedia menghadapi sebarang permasalahan sebagai seorang muslim. Kerana itu Allah memperingatkan kita agar tidak putus asa sebagai seorang muslim. Allah berfirman yang ertinya:

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman (QS 3:139).

Jadi saudara dan saudari sahabat seperjuangan sekelian. Saya menyeru kepada diri saya dan saudara-saudari, berjuanglah demi kemuliaan Islam. Harungilah ranjau halangan dalam perjuangan dengan sabar dan redha. Kuatkanlah pautan hati dengan Allah, agar kita merasa nikmat dalam penderitaan perjuangan ini. Semoga kita beroleh syurga dan kebahagiaan sebagai tempat rehat kita di akhirat.

Wassalam

Penggulungan Tazkirah The Seven Battle

Penggulungan The Seven Battle
Assalamu a'laikum wrb

Alhamdulillah wa syukrulillah. Assolatuwassolamu a'la Rasulillah. Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT. Mudah-mudahan dengan mengucap syukur ke hadrat Allah SWT, akan ditambah nikmat ke atas kita oleh Allah, dengan nikmat-nikmat yang lain. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, semoga dengan mengucapkan selawat dan salam ke atas RAsulullah SAW, akan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan kecintaan itu, akan menjadi asbab buat kita untuk memperolehi syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti.Saudara dan saudari yang dihormati sekelian. Tamatlah sudah tazkirah bersiri fasa satu di teratak_ilmu dibawah tajuk The Seven Battle.

Secara ringkas, ianya mengupas akan peringkat-peringkat yang perlu dilalui oleh seorang Muslim untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT. The Seven Battle merupakan rentetan syarahan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Ehsan Haji Harun berdasarkan Kitab Al Qatrul Ghaisiyah oleh Sheikh Ahmad Al Banjari dan Kitab Minhajul Abidin oleh Al Imam Ghazali rahimahumullahu ta'ala.

Selama 10 minggu yang telah kita sama-sama lalui, kita telah berusaha mengupas setakat termampu, berbekalkan ilmu yang sedikit ini, memperincikan ketujuh-tujuh peringkat yang dinisbahkan kepada pertempuran kerana kesukaran dan pengorbanan yang dituntut dalam menghampirkan diri kepada Allaah SWT.

Secara ringkasnya, dalam merintis jalan mencari keredhaan dan ampunan Allah SWT, terdapat tujuh peringkat atau tujuh a,qabah yang perlu dihadapi oleh seorang muslim.Di nisbahkan kepada pertempuran, adalah kerana dalam menempuh ketujuh-tujuh peringkat atau a'qabah, merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan kesungguhan, teliti dan menuntut pengorbanan sama ada pengorbanan masa, harta dan sebagainya.

Ketujuh-tujuh peringkat atau a'qabah atau pertempuran itu adalah :
1. A'qabatul Ilmi (Peringkat Ilmu)
2. A'qabatut Taubah (Peringkat Taubat)
3. A'qbatul A'wai'q (Peringkat Menghadapi Perkara Yang Menghalang Ibadah)
4. A'qabatul A'warid (Peringkat Menghadapi Perkara Yang Memesongkan Ibadah)
5. A'qabatul Bawai'th (Peringkat Berhdapan Dengan Perkara Yang Mendorong Ibadah)
6. A'qabatul Qawadih (Peringkat Berhadapan Dengan Perkara Yang Mencacatkan Ibadah)
7. A'qabatul Hamdi Wa Syukri (Peringkat Mengucap Puji dan Syukur)

PERTAMA : A'qabatul Ilmi (Peringkat Ilmu) kita disedarkan pentingnya Ilmu Fardhu Ain untuk difahami, diyakini dan diamalkan. Ilmu fardhu Ain yang dituntut kita pelajari dan amalkan ialah :

Ilmu Tauhid - Merangkumi persoalan rukun Iman dan kalimah syahadah yang wajib dipelajari secara tafsili oleh setiap muslim. Dalam perosalan beriman kepada Allah SWT. Sekurang-kurangnya seseorang muslim mampu mendatangkan dalil aqli dan naqli kepada 20 sifat yang wajib bagi Allah SWT, 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan satu sifat yang harus bagi Allah SWT. Seorang muslim wajib mampu mendatangkan dalil aqli dan dalil naqli walaupun secara ijmali.

Dalam persoalan beriman dengan Rasul dn Nabi, seorang muslim wajiblah mempelajari, memahami, meyakini akan Nabi & Rasul. Seorang muslim wajib mampu mendatangkan dalil aqli dan naqli walaupun secara ijmali (ringkas) akan 4 sifat yang wajib bagi Rasul/Nabi, 4 sifat yang wajib bagi Rasul/Nabi dan satu sifat yang harus bagi Rasul/Nabi. Ada 25 Rasul yang wajib diketahui oleh seseorang muslim. Dari Nabi Adam AS hinggalah Nabi Muhammad SAW. Di antara 25 orang Rasul yang wajib diketahui itu, ada pula 5 orang Nabi yang ulul azmi iaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan dengan ulul azmi ialah mempunyai keinginan yang teguh dan kesabaran yang tinggi dalam mengejar cita-cita dan matlamat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Dalam persoalan beriman dengan Malaikat, ada 10 malaikat yang wajib dipelajari, difahami dan diyakini oleh setiap Muslim.

Dalam persoalan beriman dengan Kitab, ada 4 kitab yang wajib diyakini oleh seseorang Muslim. Kitab Taurat diturunkan kepad Nabi Musa AS. Kitab Zabur kepada Nabi Daud AS, Kitab Injil kepada Nabi Isa AS dan Al Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup segala nabi.

Dalam persoalan beriman dengan hari kiamat, wajiblah seseorang muslim yakin akan hari pembalasan, syurga dan neraka, mizan, titian sirat, mahsyar dan sebagainya.

Dalam persoalan beriman dengan qadha dan qadar, wajiblah seseorang muslim yakin dengan ketentuan yang baik dan buruk ke atas dirinya.

Walaupun hanya Allah yang memberi bekas, tetapi usaha dan ikhtiar adalah wajib bersesuaian dengan sunnatullah dan hukum adat.

Ilmu Fekah pula di dalamnya terkandung hal ehwal ibadah, munakahat, muamalat dan jenayah. Melalui ilmu ini, seseorang Muslim diajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Diajar akan rukun dalam setiap ibadah. Juga ditunjukkan syarat sah dan batal sesuatu ibadah dengan jelas, sama ada ibadah solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ianya juga menunjukkan jalan bagaimana menjalani hidup sebagai hamba Allah dan bagaimana hidup sebagai sebuah masyarakat Islam, sama ada dari segi kekeluargaan, dari segi hubungan kemasyarakatan dan dari segi menjaga hal ehwal keamanan fitrah yang telah Allah kurniakan kepada setiap insan yang bernama manusia.

Ilmu Tasauf adalah untuk menyuluh hal ehwal kerohanian atau hati kita, agar tetap lurus mentaati Allah dan Rasul Nya tanpa di pesongkan oleh bisikan yang sering mengajak ke arah kemungkaran. Oleh itu setiap muslim perlu mempelajari, memahami, meyakini 10 jenis sifat mahmudah (sifat terpuji) dan 10 jenis sifat mazmumah (terkeji).

Ketiga-tiga cabang ilmu inilah yang dituntut untuk kita pelajari, fahami, yakini dan diamalkan serta diperjuangkan.

KEDUA : A'qabatut Taubah (Peringkat Taubat). Peringkat ini seseorang wajiblah membersihkan dirinya dari dosa zahir dan batin. Taubat diwajibkan agar :

a. Kita mendapat keringanan dalam beribadah dan tiada kegusaran dan keresahan dalm hidup.
b. Ibadah kita diterima Allah SWT.

Ada dua jenis dosa yang dilakukan oleh seseorang muslim iaitu :
a. Dosa kepada Allah (melakukan larangan Nya atau meninggallkan suruhan Nya)
b. Dosa sesama manusia ( adalah yang berhubung dengan diri peribadi seseorang atau berkaitan dengan hartanya atau berkaitan dengan keluarganya atau berkaitan dengan agamanya)

Syarat taubat atas dosa kepada Allah SWT ada 3 :
1. Menyesal atas dosa
2. Meninggalkan perkara yang mengundang dosa
3. Berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang mengundang dosa

Syarat taubat atas dosa sesama manusia ada 4 :
1. Menyesal atas dosa
2. Meninggalkan perkara yang mengundang dosa
3. Berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang mengundang dosa
4. Memohon maaf dan kifarah kepada orang yang dilakukan dosa

KETIGA : A'qabatul A'waiq (Peringkat Berhadapan Dengan Penghalang Untuk Beribadah). Ada 4 perkara yang menghalang seseorang muslim untuk beribadah.
1. Dunia
2. Manusia (Fasiq, Munafiq, Kafir Harbi)
3. Syaitan
4. Nafsu (Nafsu Ammarah, Lauwamah, Mulhamah)

Untuk berhadapan dengan godaan duniawi. Hendaklah seseorang muslim itu bersifat zuhud.

Dalam menghadapi halangan yang ditimbulkan oleh manusia yang fasiq, munafik dan kafir harbi, maka hendaklah seseorang Muslim :
1. Bersabar dengan kesusahan dan kesukaran yang ditimbulkan oleh mereka.
2. Melengkapkan diri dengan ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
3.Beramala dengan ilmu Fardhu AIn dan Fardhu Kifayah
4. Berdakwah kepada mereka
5. Berhadapan dengan mereka sebagaimana mereka menyerang kita. Jika diserang dengan ekonomi kuffar, kita perangi dengan ekonomi Islam berlandaskan syariat.etc
6. Berdoa kepada Allah

Untuk berhadapan dengan halangan yang dilahirkan oleh syaitan ini, maka hendaklah kita :
1. Melengkapkan diri dengan ilmu Fardhu Ain.
2. Gunakan ilmu Tauhid dan Feqah untuk mengenal halal dan haram.
3. Gunakanlah ilmu tasauf untuk menyuluh sifat mazmumah yang terkandung di dalam diri kita dan kikislah sifat tersebut dengan menggantinya dengan sifat mahmudah.
4. Sentiasa berlapar
5. Memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam

Bagi berhadapan dengan nafsu yang buruk iaitu Ammarah, Lauwamah dan mulhamah serta mempertingkatkan quality nafsu ke tingkatan yang lebih tinggi, maka seseorang itu hendaklah bermujahadatunnafsi melalui proses mujahadatunnafsi. Proses mujahadatunnafsi ini melibatkan 3 perkara.

Yang pertama takhalli, iaitu mengikis/membuang sifat mazmumah(sifat terkeji) dalam diri. Kedua ialah tahalli, iaitu mengisi/menggantikan sifat mazmumah dengan sifat mahmudah (sifat terpuji). Dan yang ketiga tajalli, setelah seseorang telah berusaha mengungkai sifat mazmumah dan bersabar mengisi hatinya dengan sifat mahmudah, maka kemanisan dalam beribadah akan hadir, inilah yang dinamakan tajalli.

Untuk melalui ketiga-tiga proses ini, maka seseorang itu hendaklah :
1. Melengkapkan dengan ilmu Fardhu Ain dan beramal dengannya
2. Mengekang sifat mazmumah dan memaksa diri menerima sifat-sifat mahmudah dengan sabar.
3. Kekang bisikan hati, tindakan perbuatan dan percakapan dengan sifat taqwa.
4. Berdoa kepada Allah.

KEEMPAT : A'qabatul A'warid (Peringkat Menghadapi Perkara Yang Memesongkan Ibadah). Andainya perkara yang menghalang seseorang muslim untuk beribadah berjaya di atasi, namun masih ada lagi perkara yang memesongkan dan melalaikan seseorang muslim untuk beribadah iaitu :

1. Rezeki - kerana kesibukan mencari rezeki, maka ibadah telah terlalai. Solat di ta'akhirkan, zikir wirid disingkatkan, bacaan Al Quran diabaikan.
2. Khuatir - kebimbangan yang melanda apabila melakukan ibadah.
3. Musibah4.
Qadha & Qadar

Jalan penyelesaian kepada keempat-empat masalah di atas :
1. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah SWT setelah kita berusaha dan berikhtiar.
2. Berserah diri kepada Allah SWT kerana sebagai Yang Maha Pencipta, Allah lebih tahu akan masa depan kita. Allah yang Maha Mengathui masa depan kita dan Allah yang mentadbir kehidupan kita.
3. Hendaklah bersabar dengan musibah yang melanda. Kuatkan pautan hati dengan Allah, dan ingatkan diri bahwa sebagai makhluk yang lemah tidak ada daya upaya kita untuk mengelakkannya melainkan dengan kudrah dan iradah Allah SWT.
4. Sentiasalah mengucapkan Innalillahi wainna ilai hirajiun (Dari Allah aku datang dan kepada Allah aku kembali”
5. Sentiasa mengucapkan La haula wala quwwata illah billah sebagai tanda kelemahan kita sebagai makhluk.
6. Anggaplah musibah yang melanda sebagai kifarah dosa kita didunia dan sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan darjat kita disisi Allah SWT.
7. Apabila ketentuan Allah datang berbentuk nikmat, ucapkanlah istighfar dan alhamdulillah. Syukurilah nikmat Allah dan ingatkan diri sendiri, seandainya nikmat yang hadir gagal ditadbir dengan hukum Allah, hakikatnya kita telah kufur nikmat.
8. Bersabar dan redha dengan ketentuan Allah yang tidak kita ingini. Ingatkan diri bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan Allah saja yang menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat.

KELIMA : A'qabatul Bawai'th (Peringkat Berhdapan Dengan Perkara Yang Mendorong Ibadah). Dalam menyelusuri jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah bekalkan buat hamba-hamba NYA 2 sifat yang mendorong untuk beribadah iaitu :

a. Khauf ( rasa takut atas ancaman Allah )
b. Raja' ( rasa harap atas ampunan dan rahmat Allah )

Kedua-dua sifat ini hyendaklah seimbang. Tidak boleh salah satu lebih dominan yang satu lagi. Jika khauf lebih diberati, ditakuti akan lahir manusia yang mudah berputus asa. Jika raja' yang lebih diberati, maka akan lahir manusia yang terlalu yakin dengan amalannya, dan merasa diri sudah dijamin syurga. Namun tatkala sampai sakaratul maut, hendaklah seseorang muslim itu meletakkan 100% rasa raja' atas rahmat Allah. Berbaik sangka dengan Allah.

Untuk mendapatkan dan menguruskan 2 perkara yang mendorong ibadah, maka hendaklah :

1. Sentiasa mengingatkan diri dengan Akhirat. Ingatkan diri tentang azab siksaan Allah. Ingatkan diri tentang kenikmatan syurga Allah.
2. Sentiasa ingatkan diri bahawa Allah Maha Hebat dan Allah Maha Pengampun.
3. Sentiasa berzikir
4. Membaca kisah para Nabi, Rasul, Para Sahabat dan orang di zaman salafussoleh.

KEENAM : A'qabatul Qawadih (Peringkat Berhadapan Dengan Perkara Yang Mencacatkan Ibadah). Ada dua sifat yang menjadi pokok kepada segala perkara-perkara yang mencacatkan ibadah iaitu :

a. Ujub - merasa hairan dengan diri sendiri, merasa dirinya amat istimewa, lain dari yang lain.
b. Riyak - melakukan sesuatu untuk mendapat anugerah dari makhluk dan bukan dari Allah SWT.

Faktor yang boleh menjadi sebab untuk berlaku ujub dan riyak ialah :
a. Darah keturunan
b. Jawatan pangkat kebesaran
c. Harta yang menggunung
d. Ilmu yang banyak
e. Wajah dan paras rupa yang indah dan cantik
f. Pengikut yang ramai
g. Kelebihan-kelebihan yang pada kebiasaan yang tidak terdapat pada orang lain

Manusia yang bersifat ujub dan riyak ini akan mendapat 2 keaiban dan 2 musibah iaitu :

a. Aib di hadapan malaikat dan aib di hadapan umat manusia di Padang Mahsyar.
b. Musibah kerana tidak beroleh syurga dan musibah dimasukkan ke neraka.

Ubat Riyak dan Ujub serta Cara Membersihkan Hati Daripada Riyak dan ujub

1. Memperkemaskan ilmu Fadhu Ain dan beramal dengannya. Dengan itu seseorang muslim akan sedar bahwa dirinya adalah hamba Allah yang hina. Hanya Allah tempat dipersembahkan segala amalan, bukan kepada makhluk. Hanya kepada Allah seseorang mengharapkan balasan dan bukannya mengharap anugerah pemberian makhluk.
2. Apabila menerima nikmat, segeralah mengingati Allah dan ucapkan kesyukuran atas nikmat yang diperolehi. Lantas segeralah beristighfar kepada Allah kerana takut nikmat yang bakal diperolehi menjadikan kita lupa bahawa nikmat itu merupakan ujian buat diri kita.
3. Bersegeralah mengucapkan la haula wala quwata illa billah sebagai tanda kelemahan kita sebagai makhluk Allah.
4. Apabila menerima nikmat, segeralah juga kita bandingkan nikmat yang kita perolehi itu dengan nikmat orang lain yang lebih besar dan berharga. Agar kita sedar bahwa nikmat yang kita perolehi itu tidak seberapa dan bila-bila masa sahaja Allah mampu menariknya semula. Dengan itu kita mampu bersyukur.
5. Apabila ditimpa musibah, segeralah kita membandingkan musibah tersebut dengan musibah orang yang lebih teruk dari kita. Agar nantinya kita akan bersabar dan redha dengan ketentuan Allah atas kita.
6. Sentiasalah menggauli orang yang kurang bernasib baik seperti fakir miskin dan anak-anak yatim. Kerana ianya menjadikan kita insaf akan kedudukan kita sebagai makhluk Allah yang lemah.

Maka tidak hairanlah ulamak-ulamak sufi dalam mendidik murid mereka agar tidak berlaku riyak dan ujub, anak-anak murid mereka dihina oleh mereka di khalayak ramai. Ini jelas diceritakan dalam kisah Sheikh Abu Yazid Al Bustami dan Sheikh Hassan Al Basri, mereka menghina dan mengaibkan orang-orang yang ujub dan riyak yang sedar mereka berbuat kemungkaran tetapi tidak mahu tunduk dan patuh kepada kebenaran. Maka AL Imam Al Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menegaskan, harus mengaibkan orang yang ujub dan riyak di khalayak ramai sebagaimana harus seorang yang zalim diumpat, agar tindak tanduk mazmumahnya tidak diikuti oleh orang lain.

7. Bermujahadatunnafsi melalui tiga peringkat yang pernah dibincang dalam pertempuran yang lalu iaitu Takhalli, Tahalli dan Tajalli. Bertafakur.
8. Memikir akan kebesaran Allah SWT.

Semoga syarahan yang ringkas ini mampu kita jadikan panduan untuk terus menghampirkan diri kepada Allah SWT.

KETUJUH : Aqabatul Hamdi Wa Syukri ( Mengucapkan Puji & Syukur )Adalah menjadi kewajiban ke atas setiap muslim menyatakan kesyukuran ke atas nikmat yang diperolehi atas dua sebab, iaitu :
a. Agar nikmat yang diperolehi dikekalkan Allah ke atasnya.
b. Agar Allah SWT mengurniakan nikmat-nikmat yang lain yang boleh mendekatkan dirinya dengan Allah SWT lebih mudah.

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti KAMI akan menambah nikmat ke atasmu. Seandainya kamu syukur, sesungguhnya azab KAMI amat pedih. (Surah Ibrahim : 7)

Nikmat Allah SWT ke atas hamba NYA ada 2 iaitu :

a. Nikmat dunia yang terkandung di dalamnya :

i. Nikmat berbentuk manfaat
1. Perawakan yang sempurna ( sihat tubuh badan, sempurna sifat )
2. Mengecapi pelbagai kesenangan fizikal seperti makan, minum, pakaian.

ii. Nikmat berbentuk perlindungan dari mudarat.
1. Allah memberi perlindungan dari wabak dan bala
2. Allah meindungi dari anasir-anasir yang mengundang kemudaratan

b. Nikmat berbentuk agama

i. Nikmat mendapat taufik dari Allah SWT
ii. Nikmat pemeliharaan dari Allah yang mengancam dari segi dunia dan akhirat.

Inilah antara nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka sayugialah hendaklah kita mengucapkan puji dan syukur atas nikmat NYA dan jangan sesekali kita mengengkari dan kufur atas nikmat NYA.

Timbul pula persoalan; Bagaimanakah hendak disyukuri nikmat yang telah diperolehi ?Mudah sahaja, gunakanlah nikmat yang diperolehi untuk mentaati Allah dan menjauhi larangan NYA. Jangan sesekali menggunakan nikmat yang sedikit ini untuk melakukan perkara-perkara yang mengundang dosa.Semoga panduan ringkas ini dapat menjadi penyuluh buat kita dalam menuju ke arah keredhaan Allah SWT.

Semoga kebaikan yang terhasil dari kuliah ini menjadi jariah buat ibu & ayah ku, juga almarhum Datuk ku, terutamanya Guru-guru yang telah berjasa kepada ku.

Peretempuran Ke 7 : Aqabatul Hamdi Wa Syukri

Pertempuran Ke 7 : A'qabatul Hamdi Wa Syukri : Puji & Syukur

Setelah berhadapan dengan 6 pertempuran, akhirnya seseorang muslim haruslah berhadapan dengan pertempuran Menyatakan Kepujian dan Kesyukuran. Syukur atas nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba Nya. Antara nikmat yang terbesar yang dianugerahkan Allah buat makhluknya ialah nikmat iman dan Islam. Tidak ramai di kalangan makhluk Allah dianugerahkan nikmat iman dan Islam. Hatta ayah saudara Nabi SAW iaitu Abu Talib sendiri yang sanggup berkorban harta, kedudukan dan nyawa tidak direzkikan Allah dengan iman dan Islam.

Adalah menjadi kewajiban ke atas setiap muslim menyatakan kesyukuran ke atas nikmat yang diperolehi atas dua sebab, iaitu :

a. Agar nikmat yang diperolehi dikekalkan Allah ke atasnya.
b. Agar Allah SWT mengurniakan nikmat-nikmat yang lain yang boleh mendekatkan dirinya dengan Allah SWT lebih mudah.

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti KAMI akan menambah nikmat ke atasmu. Seandainya kamu syukur, sesungguhnya azab KAMI amat pedih. (Surah Ibrahim : 7)

Nikmat Allah SWT ke atas hamba NYA ada 2 iaitu :

a. Nikmat dunia yang terkandung di dalamnya :

i. Nikmat berbentuk manfaat
1. Perawakan yang sempurna ( sihat tubuh badan, sempurna sifat )
2. Mengecapi pelbagai kesenangan fizikal seperti makan, minum, pakaian.


ii. Nikmat berbentuk perlindungan dari mudarat.
1. Allah memberi perlindungan dari wabak dan bala
2. Allah meindungi dari anasir-anasir yang mengundang kemudaratan

b. Nikmat berbentuk agama

i. Nikmat mendapat taufik dari Allah SWT
ii. Nikmat pemeliharaan dari Allah yang mengancam dari segi dunia dan akhirat.

Inilah antara nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka sayugialah hendaklah kita mengucapkan puji dan syukur atas nikmat NYA dan jangan sesekali kita mengengkari dan kufur atas nikmat NYA.

Timbul pula persoalan; Bagaimanakah hendak disyukuri nikmat yang telah diperolehi ?

Mudah sahaja, gunakanlah nikmat yang diperolehi untuk mentaati Allah dan menjauhi larangan NYA. Jangan sesekali menggunakan nikmat yang sedikit ini untuk melakukan perkara-perkara yang mengundang dosa.

Andai kita beroleh nikmat, maka segeralah kita bandingkan nikmat yang kita perolehi dengan nikmat orang lain yang beroleh nikmat yang lebih besar. Agar nanti kita tidak berasa ujub dan riyak. Gunakanlah nikmat yang diperolehi untuk mentaati Allah dan Rasul NYA. Juga gunakanlah nikmat tersebut untuk mendidik diri, keluarga dan masyarakat. Agar nanti akan lahir sebuah masyarakat yang saling pesan memesan kepada kesabaran dan kebajikan.

Friday, May 19, 2006

2nd Tazkeerah - How To Be A Muslim ?

By the Infinite Mercy of Allah the one and only God, we have been truly blessed with the wonderful opportunity to give Dawah, an inviting to Islam lecture. We hope that you will gain some benefit from our gathering in garden_of_jannah conference and our organization.We ask that you please make du'a, supplications to Allah for us and ask for our forgiveness and the acceptance of our good deeds; and most importantly, we ask Allah guide us all to the Siratul Mustaqeem, The Straight Path, forgive us and make us among the dwellers of Paradise, ameen.

Our lecture for today is "HOW TO BE A MUSLIM ?"

Dear brothers and sisters.

Islam has always been viewed by many westerners as incompatible with the modern world, especially in relation to human rights and women's rights in particular. Many westerners emphasise that Islamic law restricts freedom of thought and creativity and supports harsh punishments and degrading treatment. Does that represent the truth about Islam?

It is time for us to show the truth about Islam in general and the Islamic law in particular and let people decide for themselves. These serial lecture in garden_of_jannah will brings you to know Islam better and explore the world of Islam in order to clear the air and correct the misconception about Islam

Are you ready to accept Islam and don't know what to do? It is best not to hesitate if you are certain that you believe. It is very easy to become a Muslim. "How easy?" you ask? Well, it is as easy as 1-2-3!

One must take the following simple steps in order to become a Muslim.

1) State with sincerity and belief, the Shahada (the declaration of faith).

Ashadu an La illaha ill Allah, ashadu ana Muhammadan Rasul-lu-lah means I bear witness that there is nothing worthy of worship except Allah alone, associating no partner with Him, and I bear witness that Muhammed (ibn Abdullah) is His slave-servant and His messenger.

2) Purify yourself by taking a complete bath.
"Why a bath?" This is a way to purify yourself for your Creator, signifying yourself as a new Muslim, washing away your previous sins and beginning a new life, free from shirk (associating partners with God).

3) That's it. Congratulations and finally, ALLAHU AKBAR
That was a Muslim saying a Takbir! This is what Muslims do instead of clapping for someone; we praise our Creator by saying "Allahu Akbar" which means, "Allah is the Greatest!"

We highly recommend you learn in detail about Tauhid (the Oneness of God) in our series of lectures. Once becoming a muslim, there are responsibilities for us to fulfill. Once the state of shada been declared, the oath to be the humble servant of Allah already on our shoulders. By fulfilling these responsibilities as the evidence of our existing in the path of truth.

Some advice from Your Creator and His Prophet (pbuh):

On the authority of Ibn Omar, the son of Omar bin Al-Khattab, may Allah be pleased with both, who said: I heard the messenger of Allah say:"Islam has been built on five [pillars]: testifying that there is no god but Allah and that Muhammed is the messenger of Allah, performing the prayers, paying the zakat (poor due tax), making the pilgrimage to the House, and fasting in Ramadan." Sahih Bukhari and Muslim

Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "Allah says: 'I am just as My slave thinks I am, (i.e. I am able to do for him what he thinks I can do for him) and I am with him if He remembers Me. If he remembers Me in himself, I too, remember him in Myself; and if he remembers Me in a group of people, I remember him in a group that is better than they; and if he comes one span nearer to Me, I go one cubit nearer to him; and if he comes one cubit nearer to Me, I go a distance of two outstretched arms nearer to him; and if he comes to Mewalking, I go to him running.' " Sahih Bukhari

On the authority of Abdullah bin Abbas, who said : One day I was behind the prophet and he said to me:"Young man, I shall teach you some words [of advice] :Be mindful of Allah, and Allah will protect you. Bemindful of Allah, and you will find Him in front of you. If you ask, ask of Allah; if you seek help, seek help of Allah. Know that if the Nation were to gather together to benefit you with anything, it would benefit you only with something that Allah had already prescribed for you, and that if they gather together to harm you with anything, they would harm you only with something Allah had already prescribed for you. The pens have been lifted and the pages have dried." "..

Be mindful of Allah, you will find Him before you. Get to know Allah in prosperity and He will know you in adversity. Know that what has passed you by was not going to befall you; and that what has befallen you was not going to pass you by. And know that victory comes with patience, relief with affliction, and ease with hardship." Tirmizi, hasan

On the authority of Al-Hasan bin Ali, the grandson of the messenger of Allah, who said : I memorized from the messenger of Allah his saying :"Leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt." Tirmizi

On the authority of Abu Dhar Jundub bin Junadah, and Muadh bin Jabal that the messenger of Allah said:"Fear Allah wherever you are, and follow up a bad deed with a good one and it will wipe it out, and behave well towards people." Tirmizi

About Allah's Forgiveness
On the authority of Anas (may Allah be pleased with him), who said: I heard the Messenger of Allah (PBUH) say: Allah the Almighty said: O son of Adam, so long as you call upon Me and ask of Me, I shall forgive you for what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of Me, I would forgive you. O son of Adam, were you to come to Me with sins nearly as great as the earth and were you then to face Me, ascribing no partner to Me, I would bring you forgiveness nearly as great at it. Tirmizi also by Ahmad ibn Hanbal

In our next lecture, we will try to explore the existence of Allah as the Mighty Creator.

Saturday, May 06, 2006

1st Tazkeerah In Garden Of Paradise Conference

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM(In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful).

Alhamdulillah Was Salaatu Was Salaam Alaa Rasulillah(All Praise is due to Allah and May Allah’s Peace and Blessings be upon the last Prophet of Allah, Muhammad).

I greet you all with the Islamic greetingsAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh(May Peace, Mercy and Blessings of Allah – the Almighty God be upon you all).

Our topic for today’s discussion is, ‘Purpose of Life – An Islamic Perspective’.

Please take my talk as information and advice and not a lecture. The information that I wish to share may seem a bit extensive, but when you consider the capacity of the human brain and the amount of information it can store and it can decipher, then I am sure that a few pages of information will not over burden you. However, I will ensure that I take the average age here into consideration, so that I don’t put you all to sleep.

On one hand, it is my responsibility to address the topic of our discussion this afternoon: What is the purpose of Life? On the other hand, all of you here have an equal responsibility and that responsibility is to listen carefully with an Open Heart and an Open Mind – because if I put a glass upside down and try to pour water into it, I will never get a glass of water. Will I? Hence for me to fill it up, it has to be the right side up. Similarly for our heart and mind to receive some information, knowledge, guidance, wisdom and so on, they have to be open, because once they are close, then neither will we appreciate anything nor will we find anything appealing.

In a world filled with prejudice and cultural conditioning, it is very hard to find people who can take a moment to think about life objectively and try to arrive at the truth about this world and the real purpose of our life.

Unfortunately, when you ask most people this question, what is the purpose of life? They will not tell you what they have concluded through observation and analytical reasoning. In most cases they will simply tell you what someone else said or they will tell you what is commonly presumed by others, what my father said purpose of life is, what the Minister of my Church said purpose of life is, what my teacher said, what my friend said and so on.

If I ask any of you what the purpose of eating is, i.e. why do we eat? In one word or another, everyone will say, well it is for nutrition, because nutrition sustains life.

If I ask anyone why they work, they will say because it is a necessity in order to support themselves and provide the needs of their families.

If I ask anyone why they sleep, why they wash, why they dress etc, they will answer this is a common necessity for all human beings.

Hundreds of similar other questions could be asked and we will receive the same or similar answers from anyone in any language in any place in the world. Simple.

Then I ask you the question, why is it that when we ask the question what is the goal and purpose of life, we receive so many different answers? It is because people are confused, they are stumbling in the dark and don’t really know. Rather than to say, they don’t know, they just answer any answer which they have been programmed to answer. Please think about it.

Is our purpose in this world, simply to eat, sleep, dress, work, acquire some material gains and enjoy ourselves? Is it our purpose?

Why are we born? What is the object of our existence and what is the wisdom behind the creation of man and this tremendous universe? Think about that question.

Some persons argue that there is no proof of any Divine Origin, there is no proof that there is a God, there is no proof that this Universe has come about through any divine purpose. There are people who argue about that. And they say that perhaps this world came about by chance. A big bang and the whole great world with all its orchestration just came together. They argue that life doesn’t have any definite purpose. That there is nothing that can be proven through either logic or science that there is a God or purpose or any divine reason behind this world.

Here I would like to mention few verses from the Quran that address the subject. I will first recite the verses in Arabic and will then give the English translation.

A'U-ZU-BIL-LA-HI MINASH-SHAITANIR RAJIM Wa lillahi mulkus-samaawaati wal ardh: wallahu alaa kulli shay in-Qadiir Inna fi khal-qis-samaawaati wal-ardhi wakh-tilaafil-layli wan-nahaari la-Aayaatilli-ulil-albaab Allaziina yaz-kuruunal-laaha qiyaamanw-wa qu-uudanw-wa alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi khal-qis samaawaati wal-ardh: rabbanaa maa khalaqta haazaa baatilaa! Sub-haanaka faqinaa azaaban-naar! Chapter 3, Verses 189-191

I seek refuge in Allah from the Satan the cursed, the rejected. In these verses Allah says: To Allah belongs the dominion of the heaven and the earth, and Allah has power over all things. Verily, in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding. Those who remember Allah (always, and in prayers) standing, sitting, and lying down on their sides, and think deeply about the creation of the heavens and the earth, (saying): "Our Lord! You have not created (all) this without purpose, glory to You! (Exalted are You above all that they associate with You as partners). Give us salvation from the torment of the Fire.

Now, here in these verses, Allah has mentioned very clearly to us, by first drawing our attention to the creation of ourselves, the different postures of the human body, the different attitudes of the human psychology. He draws our attention to the heavens, the alternation of the day and the night, the stars, the constellations. And then he says to us, he has not created all of these for any foolish purpose, because when we see the design of it, we know that the design of it is very powerful and very precise. Something very powerful and precise, that is beyond our imagination and beyond our own calculation, cannot be foolish.

For instance, if you took 10 marbles of different colours and numbered then 1 to 10. If you put them in a bag and shook the bag and then closing your eyes, reached inside that bag and I tell you to pullout marble no. 1, then pullout marble no. 2, and then pullout marble no. 3 in order. What is the chance of you pulling out those marbles in order? Do you know what the chances are? 26 million to 1. So what are the chances of heaven/earth, been thrown in the big bang and are orchestrated like they are? What is the chance of that?

Dear respected elders, we have to ask ourselves a further question, when you see a bridge, building or an automobile, you automatically consider the person who constructed it. When you see an airplane, rocket, satellite or a large ship, you automatically consider how incredible vehicle it is. When you see a nuclear plant or a space ship, you will have to be thoroughly impressed with the engineering dynamics involved. Yet, these are things that are manufactured by human beings. Then what about the human body with its massive and intricate control system? Think about it.

Think about the human brain - how it thinks, how it stores and retrieves information, how it analyses, how it distinguishes and characterizes information in a millionth of a second and does it constantly. This is the brain that made the automobiles, space ship and so on, but who made the brain? Think about that.

Think about the heart – how it pumps continuously for 60 to 70 years, in taking and discharging blood throughout the body and maintains that steady position throughout the life of that person.

Think about the kidneys – what kind of function do they carry. It purifies instruments of the body, which performs hundreds of chemical analysis simultaneously and also controls the level of toxicity in the content of the body and it does this automatically.

Think about your eyes - the human camera, that adjusts, focuses, interprets, evaluates, applies colour automatically. The natural reception and adjustment to light and distance is automatic. Think about it.

Who created all of these? Who mastered all of these? Who plans and regulates all of these? Human beings themselves? No, of course not.

We have just seen that each and every part of our body is created by Allah – The Almighty, and all the parts of our body are constantly following the laws of Allah. In other words all the parts of our body are constantly submitting to the will of Allah. And everything that submits to the will of Allah is a Muslim. Yes, you don’t have to relate the word Muslim to Arabs or Middle-East only, every being or thing that submits to the will of Allah is a Muslim. That is what the definition of the word Muslim is. So, whether you like it or not and whether you accept it or not, each and every part of your body is a Muslim. If someone here doesn’t agree with this, they can let me know to whose will are the parts of your body submitting? If it is your will, can someone prove it to me please, can you ask your eyes to hear and ears to see or can you ask your nose to taste and tongue to smell. Can anyone do that? No you can’t.

What about this Universe? Think about this. This earth is one planet in the Solar system and our solar system is one of the systems in the milky way and the milky way is one of the constellations in that Galaxy. There are millions of Galaxies like that Milky Way. And they are all in order, they are all precise, they are not colliding with each other, they are not conflicting with each other and they are all swimming along in an orbit that has been set for them. Has human beings set that into motion and are human beings maintaining that position? No of course not.

I am sure now you know how vast the Universe is, because some people don’t know. Few days ago, I watched President Bush on T.V. saying that he has ‘Universal Approval’ for his mission. I was shocked when I heard that and asked myself, does he really know what the Universe is? When you compare the planet Earth with the Universe, the Earth won’t even be .01% of the Universe, so I have no idea what President Bush was talking about. I say this because we have to be very careful when we talk about something that is beyond our limitation. This reminds me of another incident, many years ago when America wanted to send a rocket or a space toy into space. I say space toy because I don’t know what exactly they are used for, because if one of their functions is spying/sensing, then what were they doing when New York and Washington were attacked. Anyway, they wanted to send something into space and they named it Challenger. There are people in this world who think and ponder, so if you think about the name Challenger, a question arises – Whom are you going to challenge? Are you going to challenge the Divine Being or His creation or what? Eventually, when the challenger went up, it was blown away and since then they have never used that name again. If anyone here has connections to President Bush, please pass on this to him. I am a common person; I don’t have connections at that level, you see.

Think about the Oceans, the fish, the insects, the birds, the plants, bacteria, the chemical elements – which have not been discovered and cannot be detected even with the most sophisticated instruments, yet each one has a law that they follow. Did all of these – synchronization, harmony, variation, design, maintenance, operation and infinite numeration, they just happened by chance. Also, do these things function perfectly and perpetually – also by chance? Do they keep on reproducing themselves and maintaining themselves – also by chance? No of course not.

It is totally illogical and foolish to think and in the least, it would indicate that however it came to be, it is totally outside of our own capability. We will all agree to that.

The Being, the Almighty Power, God, the Creator, Who has knowledge to design, to proportion, Who has created all of these and is responsible for the maintenance of all of these; is the only ONE deserving of Praise and Gratitude. If I gave each one of you $100 for no special reason, but just for coming here, you would at least say thank you. So what the gifts in the form of your eyes, your kidneys, your brain, your life, your breath, your children. What about that? Who gave you that? Is He not worthy of Praise and Thanks? Is He not worthy of your Worship and your recognition? My respected elders, that in a nutshell is the purpose and goal of our life.

Allah (the Glorified and Exalted) said to us in the Quran: Wa maa khalaqtul-Jinna wal-insa illaa liya-buduun. Chapter 51, Verse 56

And I created not the jinn and mankind except that they should worship Me.

This is what the Almighty said.

So in my conclusion, our purpose in life is to recognize our Creator, to be grateful to our Creator, to worship the Creator, to surrender ourselves to our Creator and to obey the laws that He has determined for us. In a nutshell it means Worship. This is our purpose in this life and whatever we do in the cause of this worship i.e. the system - eating, drinking, working, dressing, sleeping, the enjoin between life and death, all of these are just consequential, but we have been created for Worship, that is the purpose of our life.

I don’t think that anyone who is scientific or analytical will have much argument with that purpose. They might have some alternate purpose within themselves, but that is something they will have to deal with, within themselves and Almighty God.

I would now like to explain to you how I can Worship Allah, the Almighty God in my daily life. If I do my 5 daily prayers on time I am worshipping Allah. If I constantly try to remember Allah while on a bus or while walking down the road and so on, I am worshipping Allah. If I don’t eat anything forbidden (eg: pork – by the way consumption of Pork is also forbidden in Bible. For proof you can refer to Leviticus C11 V7-8, Deuteronomy C14 V8 and Isaiah C65 V2-5), don’t drink alcohol, don’t lie, don’t cheat, don’t involve in backbiting, unnecessary chit chat, office politics and so on, then I am worshipping Allah. If I lower my gaze when there are women around, I am worshipping Allah. If I look after my family by taking care of their necessities, respecting my parents, spending time with my wife and kids, I am worshipping Allah. If I have good relationships with my neighbours, I am worshipping Allah. We can go on and on and on, but the time doesn’t permit us to keep going, so let us leave it there.

I would now like to explain to you how I can Worship Allah, the Almighty God in my daily life. If I do my 5 daily prayers on time I am worshipping Allah. If I constantly try to remember Allah while on a bus or while walking down the road and so on, I am worshipping Allah. If I don’t eat anything forbidden (eg: pork – by the way consumption of Pork is also forbidden in Bible. For proof you can refer to Leviticus C11 V7-8, Deuteronomy C14 V8 and Isaiah C65 V2-5), don’t drink alcohol, don’t lie, don’t cheat, don’t involve in backbiting, unnecessary chit chat, office politics and so on, then I am worshipping Allah. If I lower my gaze when there are women around, I am worshipping Allah. If I look after my family by taking care of their necessities, respecting my parents, spending time with my wife and kids, I am worshipping Allah. If I have good relationships with my neighbours, I am worshipping Allah. We can go on and on and on, but the time doesn’t permit us to keep going, so let us leave it there.

Finally I would like to end by saying that, All that is right in what I have said is from Allah and anything wrong is from me alone.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh (May Peace, Mercy and Blessings of Allah – the Almighty God be upon you all).

Meanings:

Stereotype: An over-generalized idea, impression, or point of view allowing for no individuality or variation.

Rancour: a long-lasting feeling of bitterness , dislike or hatred.

Intricate: Full of complicated, interrelated, or tangled details or parts and therefore difficult to understand, analyze, or sort out.

Toxicity: 1. The degree to which a substance is poisonous. 2. The state of being poisonous.