Wednesday, December 28, 2005

Muqaddimah Ilmu Tauhid Part 2

........SAMBUNGAN........

Dalam ilmu Tauhid, apabila kita membicarakan tentang hukum-hukum dalam ilmu Tauhid, selain dari membahaskan tentang hukum akal, kita tidak lepas lari dari membahaskan tentang hukum adat.

Apa itu adat ? Adat ialah kebiasaan. Hukum adat juga mempunyai 3 bahagian, iaitu wajib, mustahil dan mumkin. Sesetengah orang jadi keliru antara hukum adat dan hukum akal yang telah kita bahaskan terdahulu.

Apa itu hukum adat ? Hukum adat atau hukum kebiasaan, ialah suatu penetapan atau suatu keputusan yang dibuat berdasarkan hasil yang biasa dialami/diperolehi pada sesuatu kejadian atau perbuatan. Contohnya :

Cth 1 : Bila makan ianya mengenyangkan. Keputusan ialah kenyang terhasil dari perbuatan makan.

Cth 2 : Pisau yang tajam memotong sayur yang lembut. Pisau ada benda atau zat, tajam ialah sifat (ini termasuk dalam hukum akal). Pisau tajam memotong sayur yang lembut. Hasil dari perbuatan memotong sayur yang lembut terpotong. (ini hukum adat)

Cth 3 : Api wajib panas. Kita menghukumkan pada adat api wajib panas sebab pada pengalaman kita , kerana tiap kali kita rasa api, ia merasa panas. Tetapi ianya pada kebiasaan, api sememangnya panas. Adat api sememangnya panas. TETAPI ianya hanya pada kebiasaan dan adat sahaja. SEBAB, akal dapat menghukumkan bahawa api itu mumkiin boleh dirasa tidak panas, sebagaimana Allah kehendaki api tidak menjadi panas dan tidak membakar Nabi Ibrahim AS.

Cth 4 : Manusia wajib ada oksigen untuk bernafas. Ini wajib pada adat, ada oksigen untuk manusia bernafas dan hidup. TETAPI ada juga kisah yang mencarik adat, Nabi Yunus AS, ditelan ke dalam perut ikan Nun, baginda hidup dalam perut ikan Nun dan dalam air laut tanpa oksigen. Sebagaimana diceritakan didalam Surah Al Anbiya' ayat 86 - 88. Kisah ini mencarik adat, secara langsung membuktikan bahawa ianya MUMKIN pada akal, kerana kekuasaan Allah Taa'la. Sebagai Al Khaliq Yang Maha Pencipta, Allah berkuasa melakukan apa sahaja yang mencarik adat. Oleh itu, akal yang waras yang sedar bahawa Allah bersifat dengan KUDRAT dan IRADAT, boleh menerima perkara yang mencarik adat. TETAPI ianya mestilah dibuktikan dengan DALIL dan kajian yang teliti.

Apa itu mustahil pada adat ? Mustahil pada adat ialah sesuatu perkara yang menyalahi adat. Contohnya :

Cth 1 : Manusia mustahil boleh hidup lama ratusan tahun tanpa makan dan minum. Dalam kehidupan biasa, mustahil manusia boleh hidup lama. TETAPI kalau menurut hukum akal pula, mumkin manusia hidup lama tanpa makan dan minum. Seperti kisah Ashabul Kahfi yang hidup selama 309 tahun tanpa makan dan minum. Ianya mustahil pada adat tapi tidak mustahil pada akal ( mumkin pada akal ).

Cth 2 : Manusia mustahil boleh mendengar suara manusia lain dari jarak yang amat jauh. Dalam kehidupan biasa, mustahil kita mampu mendengar percakapan orang lain dari jarak yang jauh tanpa menggunakan peralatan komunikasi. TETAPI kalau menurut hukum akal, harus manusia boleh berhubung antara satu sama lain tanpa menggunakan peralatan komunikasi, sebagaimana Saidina Umar Al Khattab yang berada di Madinah mampu berhubung dengan Sariah dan tenteranya di Parsi (Iran) dan melihat tentera musuh sedang mara ke tempat tentera Islam. Lantas Saidina Umar Al Khattab mengarahkan Sariah dan tenteranya agar segera menaiki gunung dibelakang mereka untuk terselamat dari kepungan musuh.

Apa itu mumkin pada adat ? Mumkin pada adat ialah perkara atau kejadian yang boleh berlaku atau boleh untuk tidak berlaku pada kebiasaan pengalaman kita. CONTOHNYA :

Cth 1 : Langit gelap, boleh jadi akan hujan. Boleh jadi juga tidak akan hujan. Hujan boleh, tak hujan pun boleh.

Cth 2 : Seorang sakit yang masuk ke ICU, boleh jadi akan meninggal dunia. Boleh jadi juga tidak akan meninggal dunia. Salah-satu keadaan boleh berlaku. Hukum adat, adalah hukum yang lumrah terjadi. Namun apabila kita mengambil kira, hukum akal, maka adakalanya hukum adat boleh terbatal. Tak semestinya wajib pada adat, akan menyamai wajib pada akal. Begitu juga. Tak semestinya mustahil pada adat, akan menyamai mustahil pada akal. TETAPI tiap-tiap hukum yang mumkin pada adat, ialah juga hukumnya mumkin pada akal. Lain perkataan, mumkin pada adat adalah sama dengan mumkin pada akal.

Ringkasan

a. Wajib pada adat boleh jadi sama dengan wajib pada akal
b. Wajib pada adat tak semestinya sama dengan wajib pada akal.
c. Mustahil pada adat boleh jadi sama dengan wajib pada akal
d. Mustahil pada adat tak semestinya sama dengan mustahil pada akal
e. Mumkin pada adat boleh jadi sama dengan mumkin pada akal.
f. TETAPI ada juga hukum mumkin pada akal tetapi tidak mumkin pada adat.

Dan perlu diingat, segala hukum WAJIB, MUSTAHIL dan MUMKIN pada adat, kesemuanya adalah MUMKIN pada sisi Allah Taala.

Contohnya : Cth 1 : Seseorang MUSTAHIL pada adat boleh seorang manusia boleh berjalan di atas air tanpa sebarang peralatan, bahkan WAJIB pada adat dia tenggelam. TETAPI hal ini, WAJIB pada adat sahaja, kerana ia MUMKIN pada akal. Sebab Allah Ta’ala berkuasa menjadikan orang itu timbul dan berjalan di atas air tanpa alat-alat tertentu.

Cth 2 : Seseorang MUSTAHIL pada adat boleh hidup 300 tahun tanpa makan dan minum, bahkan WAJIB pada adat dia mati. TETAPI hal ini hanya WAJIB dan MUSTAHIL pada adat, sedangkan pada akal ia MUMKIN. Allah berkuasa menjadikan manusia dan alam ini, maka tidak sukar bagi Allah SWT mengubah adat.

Dalam menghasilkan sesuatu hukum, seseorang perlu dan mesti berpandu kepada DALIL. Sumber kepada dalil-dalil untuk menghasilkan hukum ialah :

a. Al Quran
b. Hadis Nabi Muhammad SAW
c. Akal

Oleh itu, marilah kita renung sejenak. Sejauh mana kita memahami, meyakini dan mengamalkan rukun iman yang enam perkara. Seandainya kita masih lagi pada peringkat "TAHU" tetapi tidak lagi faham, lebih-lebih lagi tidak yakin, maka tidak hairanlah kita masih lagi bergelumang dengan dosa dan kemungkaran.

Bagaimana kita ingin tahu bahawa kita telah yakin dengan ilmu Tauhid yang kita pelajari ? Mudah saja. Kalau kita bersedia mengajarkannya dan menyampaikan kepada saudara-saudara seIslam serta kepada orang yang masih jauh dari Islam untuk mentauhidkan Allah SWT, itulah antara tanda bahawa kita sudah yakin dengan ilmu Tauhid yang kita pelajari.

Insya Allah, kita akan sambung pengajian kita di masa akan datang.

Wallahu a'lam

Monday, December 26, 2005

Muqaddimah Ilmu Tauhid Part 1

Dalam bahasa Arab, TAUHID diertikan "mengesakan". Maka dalam ilmu Tauhid, ianya memberi erti mempercayai Tuhan itu esa. Oleh itu Ilmu Tauhid ialah ilmu yang menerangkan segala kepercayaan-kepercayaan dan hukum-hukumnya di dalam Islam termasuk hukum mempercayakan Tuhan itu esa.

Seandainya terdapat orang yang tidak mempercayai perkara-perkara yang menjadi asas Ilmu Tauhid, nescaya orang itu bukanlah seorang Islam bahkan gelaran kafir adalah yang selayak bagi dirinya. Begitu juga halnya, sekiranya seorang Islam menukar kepercayaan dari mempercayai perkara-perkara yang asas, kedudukannya juga adalah kafir.

Perkara yang asasi yang wajib dipercayai dalam ilmu Tauhid ialah perkara yang dalilnya atau buktinya cukup terang dan kuat yang terdapat di dalam Al Quran atau Hadis yang sahih. Perkara yang dipercayai ini tidak boleh dita'wil (ditukar) maknanya yang asli dengan makna yang lain.

Perkara-perkara dan hukum-hukum yang dinyatakan di dalam Ilmu Tauhid itu terkandung di dalam Rukun Iman. Sebelum kita membahaskan lebih lanjut tentang rukun iman, marilah kita pelajari tentang pengertian hukum dalam ilmu Tauhid. Kerana setiap undang-undang ada hukum.

Apa itu hukum ? Hukum ialah menentukan sesuatu sifat atau rupa kepada sesuatu benda atau perbuatan atau lainnya.

Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh ini.

Cth 1. : Pisau ini tajam. Maka "pisau" adalah benda atau zat, dan hukum kepada benda (pisau) adalah "tajam".

Cth 2. : Berlari dengan laju. Maka "berlari" adalah perbuatan, dan hukum kepada berlari adalah "laju".

Ada berapa hukum di dalam Ilmu Tauhid ? Dalam ilmu Tauhid, hukum terbahagi kepada tiga :

1. Wajib
2. Mustahil
3. Mumkin

Apa erti WAJIB dalam ilmu Tauhid ? Wajib dalam ilmu Tauhid bererti, akal menentukan dan menghukumkan bahawa sesuatu itu tidak boleh tidak, mestilah begitu. Hukum wajib dalam Ilmu Tauhid ini ditentukan oleh akal dengan serta merta tanpa memerlukan penyelidikan dan dalil. Contohnya :

Cth 1 : RM 100 adalah lebih banyak dari RM 50. (Ertinya akal atau logik kita dapat mengetahui dan menentukan atau menghukumkan, RM 100 adalah lebih banyak dari RM 50. Tidak boleh tidak.)

Cth 2 : Seorang ayah lebih tua dari dari anaknya. (Ertinya akal tahu sememangnya seorang ayah wajib lebih tua dari si anak)

Dan ada pula hukum wajib yang dapat ditentukan dengan memerlukan penyelidikan yang rapi dan cukup kuat. Contohnya :

Cth 1 : Bumi ini bulat. sebelum akal dapat menentukan bumi ini bulat, dan menghukumkannya (mennetukannya) bulat, penyelidikan dan bukti perlu ada.

Cth 2 : Demikian juga jika akal kita menghukum "Tuhan wajib ada" hukum itu adalah hasil penyelidikan yang rapi yang menunjukkan kewujudan Tuhan adalah wajib ada. Di sokong dengan dalil-dalil bersumber Al Quran.

Apa erti MUSTAHIL dalam Ilmu Tauhid ? Erti MUSTAHIL dalam ilmu Tauhid adalah pengertian yang sebaliknya kepada pengertian WAJIB dalam ilmu Tauhid. MUSTAHIL dalam ilmu Tauhid bererti, akal tidak boleh menentukan dan tidak boleh menghukumkan bahawa sesuatu itu begitu. Hukum mustahil dalam Ilmu Tauhid ini ditentukan oleh akal dengan serta merta tanpa memerlukan penyelidikan dan dalil. Contohnya :

Cth 1 : Mustahil RM 50 lebih dari RM 100.

Cth 2 : Mustahil si ayah lebih muda dari si anak.

Akal tidak boleh menerima dan tidak boleh bersetuju RM 50 lebih banyak dari RM 100. Juga akal tidak boleh menerima dan tidak boleh bersetuju serta menghukumkan , si ayah lebih muda dari si anak.

Sebagaimana hukum WAJIB dalam Ilmu Tauhid, hukum MUSTAHIL juga ada yang ditentukan dengan memerlukan penyelidikan yang rapi dan cukup kuat. Contohnya :

Cth 1 : Mustahil bumi ini tiga segi. Sebelum akal dapat menghukum bahawa mustahil bumi ini segi tiga, perkara tersebut hendaklah diselidik dengan rapi dan berhajatkan dalil.

Cth 2 : Mustahil Tuhan boleh mati. Sebelum akal dapat menghukum bahawa mustahil Tuhan boleh mati dan dibunuh sebagaimana kepercayaan Kristian terhadap Jesus, maka perkara tersebut hendaklah diselidik dan berhajatkan dalil.

Apa erti MUMKIN PADA AKAL dalam ilmu Tauhid ? Mumkin Pada Akal dalam ilmu Tauhid ertinya ialah akal kita dapat menentukan atau menghukumkan bahawa sesuatu benda atau sesuatu zat itu boleh berkeadaan tertentu atau boleh pula berkeadaan tidak begitu. CONTOHNYA :

Cth 1 : Penyakit Si Polan, mumkin sembuh dan mumkin tidak sembuh. Si Polan adalah zat. Sembuh atau tidak adalah hukum mumkin. Hukum Mumkin disini, tidak memerlukan kajian atau berkehendakkan hujjah atau dalil.

Cth 2 : Bila langit mendung, mumkin hujan turun lebat mumkin hujan turun renyai-renyai, mumkin tidak turun hujan. Langit mendung dan hujan adalah zat, sementara lebat, renyai atau tidak turun hujan adalah hukum mumkin.

Seperti hukum Wajib dan Mustahil, MUMKIN juga adakalanya memerlukan bukti atau dalil. Contohnya :

Cth 1 : Manusia mumkin hidup beratus tahun tanpa makan dan minum. Seperti kisah Ashabul Kahfi yang dipaparkan dalam surah Al Kahfi. Ianya adalah MUMKIN yang memerlukan dalil.

Cth 2 : Singgahsana Istana dan takhta mumkin dipindahkan dengan sekelip mata ke jarak ribuan kilometer. Seperti kisah Wazir Nabi Sulaiman AS memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke negara Palestine. Kisah ini memerlukan dalil dalam AL Quran Surah An Naml ayat ke 40.

Dalam ilmu Tauhid disebut MUMKIN, tetapi diubah kepada istilah MUNGKIN oleh orang Melayu kita.

.........BERSAMBUNG.........

Nota : Ini adalah teks kuliah Fardhu Ain kepada jemaah Haji anjuran Al Ansar International Foundation oleh Dr Nik Muhammad Helmi (Trustee Al Ansar Intnl Foundation )

oleh salina1968

The Seven Battle : Pertempuran Ke-5 : Pendorong Ibadah

Dalam usaha mendidik diri dan berhadapan dengan pelbagai rintangan dan mendekatkan diri kepada Allah, terdapat dua sifat yang sering menjadi pendorong dalam beribadah. Dengan adanya dua sifat ini, seseorang muslim mampu menyingkirkan rasa bosan dan rasa malas untuk beribadah. Namun kewujudan kedua-dua sifat ini belum tentu menjamin kejayaan jika seseorang muslim tidak tahu menggunakan sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat tersebut ialah :

a)Khauf
b)Raja’

A. KHAUF

Khauf membawa erti takut kepada Allah SWT. Ianya merupakan suatu perasaan yang datang dalam diri seseorang.

Firman Allah, Surah Al Mukminun : 57 - 61

Sesungguhnya orang yang berhati-hati karena takut (terhadap siksa) Rabb mereka. Dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan (sesuatupun) dengan Rabb mereka,Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut(karena mereka tahu bahwa)sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.

Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sunan at-Tirmidzi dari Aisyah rha yang berkata:

Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. (Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut)(Al-Mukminun: 60), apakah mereka adalah orang-orang yang berzina, minum khamr dan mencuri?". Beliau menjawab: "Tidak wahai (Aisyah) anak Abu Bakar As Siddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, melaksanakan shalat, bersedekah dan mereka khawatir (amalan mereka)tidak diterima."

Al-Hasan berkata:

"Mereka telah beramal demi Allah dengan semua ketaatan-ketaatan dan mereka telah bersunggah-sungguh padanya, serta mereka takut (seandainya amalan-amalan mereka) ditolak. Sesungguhnya seorang mukmin itu menggabungkan antara berbuat baik dengan takut (tidak diterima amalannya), sedangkan orang muna_k menggabungkan antara berbuat buruk dengan (merasa) aman (dari siksa Allah)."


Rasa khauf atau takut kepada Allah ini wajib ditanam di dalam diri sebab Allah Maha Hebat seksaan Nya kepada orang-orang yang menderhakai Nya. Orang yang derhaka ialah orang yang melanggar larangan Allah dan meninggalkan suruhan Allah.

Dengan adanya rasa takut kepada Allah, seorang muslim akan berusaha untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Lantas, perbuatan amal kebajikan yang dilakukan atas dasar kahuf, bukanlah sebenarnya mengharapkan pahala dari Allh SWT, sebaliknya adalah untuk mengharapkan keampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilaukan.

Rasa khauf atau takut yang dituntut ialah yang menghalang seseorang dari melakukan dosa. Imam Ibnu Abil `Izzi al Hana berkata:

"Seorang hamba wajib untuk takut dan berharap (kepada Allah), dan sesungguhnya takut yang terpuji dan yang sebenarnya adalah yang menghalangi pemiliknya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Apabila(takut) itu melewati batas, dikhawatirkan dia terjatuh pada sikap putus asa."

Sikap takut yang tidak diimbangi dengan rasa harap, akan menyebabkan seseorang berputus asa dari rahmat Allah.

B. RAJA’

Firman Allah, Surah Yusuf : 87

“…Janganlah kamu berputus asa dari mengharap Rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari mengharap Rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” .

Raja’ ialah rasa pengharapan. Mengharapkan kepada Allah. Harapan seorang makhluk kepada Allah sebagai Pencipta. Mengharapkan kurniaan Allah di dunia mahu pun di akhirat. Rasa raja’ mesti mengiringi rasa khauf. Rasa pengharapan mesti mengiringi rasa takut. Agar Perasaan takut tidak menjerumuskan seseorang ke lembah putus asa. Begitu juga rasa harap mesti diringi dengan rasa khauf, agar seseorang muslim tidak terlalu yakin dengan amal perbuatan. Over confident. Akhirnya menjerumuskan diri kea rah bongkak, ujub, takbur dan riyak.

Demikianlah bahwa khauf (takut) terhadap siksa Allah di akhirat, di saat berdiri di hadapan mahkamah Rabbul `Alamin dan takut apabila amalan-amalan kebaikannya tidak diterima oleh Allah itu juga harus diiringi dengan raja'(berharap) terhadap rahmat dan ampunan-Nya serta diterimanya amalan-amalannya di sisi Allah. Sebagaimana banyak sekali nash-nash yang menggabungkan antara khauf dan raja' di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya.

Tujuan didalami bab ini adalah wajib atas seorang hamba untuk takut terhadap Allah dan berharap kepada-Nya. Jika hamba tersebut melihat kepada dosa-dosanya, dan. kepada keadilan Allah serta kerasnya siksaan Allah, dia takut terhadap Rabbnya. Jika dia melihat kepada karunia-Nya yang umum dan yang khusus dan kepada ampunan-Nya yang luas, dia akan berharap. Jika dia dibimbing untuk menjalankan ketaatan, dia berharap kepada Rabbnya mendapatkan kesempurnaan nikmat tersebut, yaitu diterimanya (amalan) ketaatannya, dan takut(amalan ketaatannya) ditolak disebabkan adanya kekurangan.


Jika dia mendapatkan ujian (yaitu) dengan berbuat maksiat, dia berharap kepada Rabbnya supaya taubatnya diterima dan kemaksiatannya dihapuskan. Dia juga takut mendapatkan hukuman/siksa atas kemaksiatan itu dikarenakan lemahnya taubat dan kecenderungan kepada dosa. Di saat mendapatkan kenikmatan dankesenangan, dia berharap kepada Allah supaya hal itu tetap dan bertambah serta mendapatkan bimbingan/tau_q untuk mensyukurinya. Dan dia takut hilangnya hal tersebut disebabkan kurangnya syukur.


Di saat tertimpa perkara-perkara yang tidak dia sukai dan musibah-musibah, dia berharap kepada Allah supaya menghilangkannya dan dia menanti kelonggaran dengan hilangnya perkara-perkara itu. Dan dia juga berharap supaya Allah memberikan pahala kepadanya atas perkara-perkara itu di saat dia menjalankan kewajiban sabar. Dia takut terkumpulnya dua musibah, yaitu kehilangan pahala yang (pahala itu) disukai dan terjadinga perkara yang tidak dia Bakal, apabila dia tidak mendapatkan bimbing untuk melaksanakan kesabaran yang (kesabaran itu) wajib.


Maka seorang mukmin muwahhid (yang beriman lagi bertauhid) di dalam seluruh keadaannya selalu bersifat takut dan berharap. Inilah yang wajib dan inilah yang akan bermanfaat, dan dengannyalah kebahagiaan akan terjadi. Yang ditakutkan atas seorang hamba adalah dua akhlaq yang buruk, yaitu.

1. Rasa takut menguasai dirinya sehingga dia putus asa dari rahmat Allah.
2. Sikap berharap yang membawanya sampai (tingkat) merasa aman dari azab neraka Allah dan siksa-Nya.


Abu Ali ar-Rudzabari berkata:

Khauf (takut) dan raja' (berharap) seumpama dua sayap burung, apabila keduanya sempurna, maka sempurnalah burung itu dan sempurnalah terbangnya. Dan apabila satu dari kedua (sayap) nya kurang, maka terjadilah kekurangan padanya (burung itu). Dan apabila kedua (sayap)nya tiada. jadilah burung itu di ambang kematian


Bagaimana ingin mendapatkan rasa khauf dan raja’ ?

1. Sentiasa mengingatkan diri dengan Akhirat. Ingatkan diri tentang azab siksaan Allah. Ingatkan kenikmatan syurga Allah.
2. Sentiasa ingatkan diri bahawa Allah Maha Hebat dan Allah Maha Pengampun.
3. Sentiasa berzikir
4. Membaca kisah para Nabi, Rasul, Para Sahabat dan orang di zaman salafussoleh.

Kisah-Kisah

Kisah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiawa, maka seorang pendidik selayaknya memperbanyak kisah-kisah yang bermanfaat. Dan itu banyak sekali terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah yang suci. Diantaranya:

1. Kisah Ashabul Kahfi (penghuni surga), bertujuan untuk membentuk generasi yang beriman kepada Allah, cinta kepada tauhid dan benci kepada kemusyrikan
2. Kisah Nabi Isa AS, bertujuan unutk menjelaskan bahwa ia adalah hamba Allah dan bukan Anak Allah sebagaiman anggapan kaum nasrani.
3. Kisah Yusuf, diantara tujuannya adalah untuk mengingatkan agar jangan sampai terjadi pergaulan campur aduk antara laki-laki dan perempuan sebab akan memberi akibat yang sangat hina
4. Kisah Yunus, bertujuan agar kita selalu beristianah (meminta pertolongan) hanya kepada Allah saja, lebih-lebih ketika di timpa musibah.
5. Kisah orang-orang yang treperangkap dalam gua . Diambil hikmahnya yaitu agar kita hanya bertawasul kepada Allah dengan amal-amal shalehnya. Seperti membantu orang tua, menjauhi zina karena Allah.
6. Dan lain-lain lagi

Walaubagaimanapun, ketika di saat ambang kematian, hendaklah seseorang tersebut meletakkan rasa raja' 100% akan keampunan Allah. Berbaik sangka dengan Allah, agar dihujung kalimah kita nanti, Allah mengampuni diri kita dan memasukkan kita di dalam golongan kekasih Allah SWT. Insya Allah.

Sunday, December 25, 2005

The Seven Battle : Pertempuran Ke-4 Perkara Yang Melalaikan Dari Ibadah

Dalam seseorang berusaha untuk beribadah kepada Allah, bukan setakat perkara yang menghalang dari beribadah perlu dihadapi. Perkara-perkara yang melalaikan dia dari beribadah juga perlu dihadapi dalam waktu yang sama. Walaupun berhadapan dengan perkara yang melalaikan tidaklah sesukar berhadapan dengan perkara yang menghalang, namun mutu ibadah boleh cacat disebabkan tipu daya kerna hilang tumpuan ketika beribadah.

Dalam pertempuran yang lalu, kita berhadapan perkara yang menghalang seseorang secara total untuk beribadah. Kalau boleh perkara-perkara tersebut iaitu manusia(fasiq, kafir harbi dan munafik), dunia, syaitan dan nafsu ; seboleh-bolehnya tidak mahu seseorang muslim itu untuk beribadah. Namun, jika seseorang mampu menewaskan keempat-empat tentera musuh ini, seorang muslim masih belum lepas dari perkara-perkara yang melalaikan dia dari beribadah. Perkara yang melalaikan ini menyebabkan seseorang muslim, walaupun beribadah, namun ibadahnya tidak sempurna. Kalau bersembahyang, sembahyangnya tidak khusyuk atau di akhir waktu. Kalau berpuasa, puasanya hanyalah menahan lapar dan dahaga, tidak berpuasa hati dan anggota tubuh badan. Ada empat tentera musuh yang melalaikan seseorang dari beribadah. Keempat-empat perkara yang sering melalaikan ialah :

1. Rezeki
2. Khuatir
3. Musibah
4. Qadha & Qadar

A. REZEKI

Firman Allah Al An’am : 140

Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka kerana kebodohan, lagi tidak berpengetahuan (sedang Allah yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya) dan juga (rugilah orang-orang yang) mengharamkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka, dengan berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya sesatlah mereka dan tiadalah mereka mendapat petunjuk.

Dalam ayat diatas jelas membuktikan, kedapatan orang-orang yang mencari rezeki melakukan perkara terlarang. Rezeki menjadi factor yang melalaikan. Kita akan sibuk memikirkan dan membanting tulang empat kerat untuk mencari rezeki. Kerana sibuk mencari rezeki, seseorang muslim sering mentakkhirkan(melewatkan) solat dan ibadah yang lain. Malah dalam mencari rezeki juga, sering seseorang terjerumus ke kancah rasuah yang haram demi mencapai cita-cita menjadi kaya dengan jalan singkat. Dalam usaha mencari rezeki, jangan sampai kita menafikan bahawa Allah yang memberi bekas atas hasil usaha yang kita lakukan. Tulang empat kerat yang dikerah dan keringat yang tumpah, belum tentu menjamin kejayaan jika tanpa izin Allah. Namun usaha dan ikhtiar adalah wajib, dan mesti selari dengan sunnatullah. Jika inginkan rezeki yang banyak maka perlulah bekerja keras dan bijak. Hasil dan natijahnya, kita serahkan kepada Allah. Barulah nanti rezeki yang diperolehi diberkati Allah walaupun sedikit. Rezeki yang diberkati Allah, walaupun sedikit tetapi mencukupi. Rezeki yang tidak mendapat keberkatan, walaupun banyak masih tidak mampu memuaskan hati seseorang.

B. KHUATIR

Firman Allah, Al Baqarah : 137

Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman (dengan Kitab-kitab Allah dan Rasul-rasulNya), maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk dan jika mereka berpaling (serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman) maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan (dengan kamu). Oleh itu (janganlah engkau khuatir wahai Muhammad) kerana Allah akan memeliharamu (dan umatmu) dari kejahatan mereka dan Dialah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Khuatir merupakan salah satu sifat yang lahir dalam diri seseorang manusia. Ianya akan menimbulkan kebimbangan dan was-was kepada seseorang. Sifat ini melahirkan perasaan kebimbangan yang bukan-bukan seperti takut datangnya sakit. Takut kepada kepapaan. Takut kepada kesusahan. Bimbang kepada masa depan dan sebagainya. Sedangkan perkara atau amal ibadah belum lagi dilaksanakan. Antara perkara kebimbangan yang sering ditimbulkan oleh sifat khuatir contohnya ialah :

“Kalau aku ada anak yang ramai, nanti aku susah nak cari rezeki”
“Kalau aku bersedekah, nanti aku tak ada duit”
“Kalau aku berjuang dan berjihad, nanti aku akan rasa susah”
“Kalau aku asyik berpuasa, nanti badan aku lemah”
“Kalau aku tak turut serta pesta maksiat, nanti aku tak ada jodoh”
“Kalau aku menutup aurat, nanti kena label pengganas Islam”
Dan sebagainya

C. MUSIBAH

Rasulullah SAW bersabda :

Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a katanya: Aku menemui Rasulullah s.a.w ketika baginda dalam keadaan tidak sihat. Aku menggosok baginda dengan tanganku. Aku katakan kepada baginda: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya engkau benar-benar tidak sihat. Rasulullah s.a.w bersabda: Memanglah, apa yang aku alami sekarang ini adalah sama seperti yang di alami oleh dua orang di antara kamu. Aku berkata: Kalau begitu engkau beroleh dua pahala sekaligus. Rasulullah s.a.w bersabda: Benar. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda lagi: Setiap orang muslim yang ditimpa musibah atau sakit dan sebagainya, maka Allah akan mengampunkan kesalahan-kesalahan dari sakitnya, sebagaimana daun yang gugur dari pokoknya. (Muslim)

Apabila musibah atau bala bencana menimpa kita, sering kita akan mengalami rasa kemurungan. Fikiran bercelaru. Hati tidak tenang. Mudah rasa marah. Hilang rasa sabar. Hilang rasional, lahirlah emosional. Inilah antara situasi yang sering timbul disebabkan kelemahan iman kita. Musibah yang melanda, menyebabkan kita hilang pertimbangan akal. Tidak mustahil, kita menyalahkan takdir. Justeru itu, kita lalai untuk beribadah kepada Alllah.

D. QADHA ALLAH

Qadha dan Qadar adalah salah satu rukun iman yang wajib dipercayai dan diyakini oleh setiap muslim. Apa makna Qadha ? Qadha ialah penentuan atau keputusan yang telah sedia dibuat oleh Allah sejak azali bagi segala yang akan ada atau yang akan berlaku. Apa dimaksudkan dengan azali ? Azali ialah masa silam yang tidak ada permulaannya. Masa sebelum terciptanya makhluk. Itulah azali. Pendekata, sebelum Allah mencipta makhluk, Allah telahpun menetapkan Qadha Nya, atas apa yang akan berlaku.

Qadar pula bermakna perlaksanaan Qadha. Iaitu segala yang telah ditentukan oleh Allah Taala sejak azali pasti akan ada atau akan berlaku dengan tepat.

Qadha & Qadar Allah membabitkan ketentuan Allah terhadap seseorang manusia sama ada baik atau pun buruk. Apabila terjadinya ketentuan Allah, maka seorang muslim yang rapuh imannya akan sering lalai untuk meletakkan diri sebagai hamba Allah. Seandainya Qadha dan Qadar Allah berupa ketentuan yang baik buat dirinya, sering kita lihat mereka yang beroleh nikmat ini lupa mensyukurinya dan terus kufur dalam kenikmatan anugerah Allah. Jika ketentuan yang menimpa dalam bentuk kesukaran dan kepayahan, sering kita temui manusia akan keluh kesah, jadi pemarah hingga mengabaikan tuntutan beribadah.

Jalan penyelesaian kepada keempat-empat masalah di atas :

1. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah SWT setelah kita berusaha dan berikhtiar.
2. Berserah diri kepada Allah SWT kerana sebagai Yang Maha Pencipta, Allah lebih tahu akan masa depan kita. Allah yang Maha Mengathui masa depan kita dan Allah yang mentadbir kehidupan kita.
3. Hendaklah bersabar dengan musibah yang melanda. Kuatkan pautan hati dengan Allah, dan ingatkan diri bahwa sebagai makhluk yang lemah tidak ada daya upaya kita untuk mengelakkannya melainkan dengan kudrah dan iradah Allah SWT.
4. Sentiasalah mengucapkan Innalillahi wainna ilai hirajiun (Dari Allah aku datang dan kepada Allah aku kembali”
5. Sentiasa mengucapkan La haula wala quwwata illah billah sebagai tanda kelemahan kita sebagai makhluk.
6. Anggaplah musibah yang melanda sebagai kifarah dosa kita didunia dan sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan darjat kita disisi Allah SWT.
7. Apabila ketentuan Allah datang berbentuk nikmat, ucapkanlah istighfar dan alhamdulillah. Syukurilah nikmat Allah dan ingatkan diri sendiri, seandainya nikmat yang hadir gagal ditadbir dengan hukum Allah, hakikatnya kita telah kufur nikmat.
8. Bersabar dan redha dengan ketentuan Allah yang tidak kita ingini. Ingatkan diri bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan Allah saja yang menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat.

Semoga kita beroleh iktibar dari tazkirah ini. Lantas kita berusaha menjadikan diri kita lebih baik berbanding hari-hari yang telah berlalu.

Saturday, December 17, 2005

The Seven Battle : Pertempuran Ketiga : Penghalang Ibadah

1. Muqaddimah
2. Penghalang Ibadah
a. Dunia
b. Manusia
c. Syaitan
d. Nafsu
3. Dunia
a. Takrifan
b. Bagaimana dunia menghalang
c. Cara berhadapan dengan halangan dunia
4. Manusia
4.1 Kategori manusia yang menghalang
a. Manusia Fasik dan takrifannya
b. Munafik dan takrifannya
c. Kafir dan takrifannya
4.2 Cara manusia menjadi penghalang
4.3 Bagaimana menghjadapi halangan

5. Syaitan
5.1 Sifat Syaitan
5.2 Cara Syaitan menggoda
a. Menghiasi kebatilan
b. Menamakan maksiat dengan istilah yang menarik
c. Menamakan ketaatan dengan istilah yang menakutkan
d. Menggoda melalui kegemaran seseorang
e. Menggoda secara beransur-ansur
f. Menghalang manusia mengikut jalan kebenaran
g. Menyamar seperti penasihat
5.3 Cara berhadapan dengan syaitan

6. Nafsu
5.1 Tingkatan nafsu
a. Ammarah
b. Lawwamah
c. Mulhamah
d. Mutmainnah
e. Radiah
f. Mardhiah
g. Kamilah
5.2 Cara mendidik nafsu
a. Takhalli
b. Tahalli
c. Tajalli
5.3 Proses dalam ketiga-tiga mujahadatunnafsi


Firman Allah Taala Surah Al Hadid, Ayat 20 :

" Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya semata-mata "

Pertempuran ketiga merupakan pertempuran berhadapan dengan perkara-perkara yang menghalang seseorang muslim dari beribadah kepada Allah SWT. Seperti yang difirmankan Allah SWT, jelas kepada kita terdapat 4 penghalang kepada seseorang Muslim untuk bertaqarub dan beribadah kepada Allah SWT. Keempat-empat penghalang tersebut ialah :

1. Dunia
2. Manusia
3. Syaitan
4. Nafsu

1. Dunia:

Dari Abdullah bin Syukhair, sabda Nabi saw suatu kali, "Anak Adam gemar berkata, 'Hartaku, hartaku.' Padahal, wahai anak Adam, tidak ada yang kamu miliki kecuali apa yang telah kamu makan lalu kamu buang (lewat berak), tidak ada yang kamu miliki kecuali apa yang telah kamu pakai lalu kamu mencampakkannya, dan tidak ada yang kamu miliki kecuali apa yang telah kamu sedekahkan lalu kamu melupakannya (Shahih Muslim, Jilid 4, Hadis no. 2273)

Begitulah dunia yang sering menipu daya manusia sehingga menghalang seseorang manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Apabila terpaut dengan dunia maka lalailah hati dan jiwa untuk beribadah kepada Allah. Kerana yang dicintai bukanlah Allah SWT, tetapi dunia yang sering menjadikan manusia seorang yang rakus. Dunia adalah apa saja yang dilihat cantik mempersona, indah dan ghairah sehingga menafikan akhirat. Kerana kecantikan dan keindahan yang mempesona inilah manusia sering berebut untuk memilikinya sehingga mengenepikan hukum syariat. Tidak hairan kini, berlaku banyak rasuah, perlakuan maksiat dan hiburan tanpa batasan. Kerana tipu daya dunia yang menjanjikan keseronokan yang sementara.

Rasulullah SAW pula bersabda: Dunia ini ialah sebagai ladang untuk bercucuk tanam (tempat melakukan amal ibadat dan amal kebajikan), sedangkan hasilnya bakal dipetik di negeri akhirat nanti.

Seorang Muslim yang sejati, sepatutnya bertindak selaku khalifah Allah. Sebagai khalifah , dunia ini ditadbir dan diuruskan untuk mentaati hukum syariat Allah SWT. Secara tidak langsung dunia ini menjadi wasilah dan alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Bagi berhadapan dengan tipu daya dunia ini, maka seseorang tersebut mestilah bersifat zuhud. "zuhud' adalah dari perkataan Arab. Ia berasal dari kata dasar "zahida" yang bermaksud mengelak dan meninggalkan sesuatu kerana kehinaannya atau kerana kekurangannya. Rasululah SAW juga pernah bersabda tentang zuhud antaranya ialah;Zahidlah kamu di dunia nescaya ALlah mencintai karnu, dan zahidlah kanmu akan apa yang ada pada tangan manusia, nescaya kamu dicintai oleh manusia.

2. Manusia

Manusia yang menjadi penghalang kepada ibadah ialah manusia yang sering mengajak seseorang muslim untuk melakukan dosa dan mungkar. Bagi mereka semakin banyak maksiat dan dosa yang mereka lakukan, semakin mereka merasa kepuasan dalam hidup di dunia. Lebih-lebih lagi jika mereka mampu mengajak manusia lain untuk melakukan kemungkaran bersama-sama dengan dirinya. Bagi mereka, inilah kejayaan yang hakiki dan sejati. Manusia menjadi penghalang kepada seseorang Msulim untuk beribadah ada 3 jenis :

1. Islam yang Fasik
2. Munafik
3. Kafir harbi

Surah Al Hasyr : 19 ”Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik “

Dalam kitab "al-Mathla' 'ala abwabil muqni", karangan Syamsuddin Ba'ly, "fasik" diertikan sebagai orang yang banyak berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, keluar dari jalan benar dan agama. Fasik juga diertikan orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Mereka ini melakukan dosa tanpa segan-silu dan rasa bangga. Mereka akan berusaha untuk mencari jalan untuk menghalalkan perbuatan mungkar yang telah menjadi darah daging dalam dirinya.

Surah An Nisaa : 4 “Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.”

Munafik ialah manusia yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Sifat mereka menzahirkan Islam agar orang akan mengatakan mereka adalah seorang penganut Islam yang jujur dan ikhlas. Tetapi dalam diam, mereka menghancurkan Islam dengan hati, idea dan tindakan mererka. Mereka menzahirkan Islam, agar orang tertarik kepadanya. Kemudian orang yang tertarik kepadanya disesatkan dan diajak untuk membuat mungkar dan maksiat.

Surah al-Baqarah: 126 “Allah menegaskan dalam firman-Nya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang dengan kamu sehingga kamu mengikuti millah mereka.”

Kafir harbi terutamanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani tidak akan senang ke atas umat Islam, selama mana umat Islam tidak menurut cara-hidup mereka.


Dalam menghadapi mereka, maka hendaklah seseorang Muslim :

1. Bersabar dengan kesusahan dan kesukaran yang ditimbulkan oleh mereka.
2. Melengkapkan diri dengan ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
3.Beramala dengan ilmu Fardhu AIn dan Fardhu Kifayah

4. Berdakwah kepada mereka
5. Berhadapan dengan mereka sebagaimana mereka menyerang kita. Jika diserang dengan ekonomi kuffar, kita perangi dengan ekonomi Islam berlandaskan syariat.etc
6. Berdoa kepada Allah

3. Syaitan

Al A’raf : 22 , “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang amat nyata”

Syaitan akan membisikkan keraguan dalam hati kita dan menghasut hati kita untuk engkar kepada titah perintah Allah SWT. Syaitan akan terus berusaha untuk menyesatkan manusia dari mentaati Allah SWT. Syaitan akan meniti di atas sifat mazmumah yang bersarang di dalam diri manusia untuk menyesatkan manusia.

Sabda Nabi SAW.: Sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia sebagaimana perjalanan darah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Nabi SAW.: Sesungguhnya di dalam tubuh (manusia) ada seketul daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika dia rosak maka akan rosaklah seluruh tubuhnya, ketahuilah bahawa dialah HATI.
(HR. Bukhari dan Muslim)

SYARAH AL HADIS:

Al Hafisz Ibnu Hajar Al 'Asqalaany berkata: Hadis diatas (no.1) boleh diertikan bahawa syaitan berjalan di dalam tubuh manusia secara zahir kerana Allah mampu berbuat demikian. Dan boleh juga jika diertikan secara kiasan kerana syaitan senantiasa ingin berdampingan dengan manusia. Mereka tidak mahu berpisah dari manusia sebagaimana kedudukan dan peranan darah. Jadi syaitan disamakan dengan darah kerana hubungan kedua-duanya yang sangat rapat dengan manusia.

Ibnu Abbas berkata: Syaitan akan menyelinap ke dalam hati manusia jika dia sedang lupa, lalai dan was-was. Tetapi jika ia ingat kepada Allah maka syaitan pun akan pergi.

Dari keterangan diatas jelaslah bahawa syaitan dapat menyelinap kedalam tubuh manusia. Oleh itu, dia pilih "hati" sebagai markasnya kerana peranan hati sangat menentukan pergerakan manusia. Segala gerak-gerik anggota manusia adalah atas arahan hatinya. Jika "iman" seseorang menguasai hatinya maka ia akan menjadi manusia yang baik. Tetapi jika sebaliknya "syaitan" yang menguasainya maka ia akan menjadi manusia yang jahat.

Atas sebab itulah maka Rasul bersabda: Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada seketul daging. Jika dia baik maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika dia rosak maka akan rosaklah seluruh tubuhnya, ketahuilah bahawa dialah hati.

Syaitan adalah musuh kita yang paling utama. Dialah punca segala bentuk kerusakan dan kejahatan diatas muka bumi ini. Oleh itu kita wajib membentengi hati kita denqan Iman atau Akidah yanq kukuh lagi mantap berdasarkan Al Quran dan Hadis Nabi yanq sahih. Dan selain itu kerana syaitan sangat pakar dalam menipu, maka kita juga perlu mengetahui bagaimana cara syaitan menyesatkan umat manusia.

Semoga dengan banyak mengetahui bagaimana cara dia menyesatkan manusia maka kita akan selalu waspada terhadap tipu muslihatnya.

CARA SYAITAN MENGGODA MANUSIA:

1. Menghiasi kebatilan.
Kebatilan biasanya berupa dalam gambaran yang buruk lagi, menjijikkan. Oleh sebab itu syaitan sentiasa berusaha menutup keburukan itu supaya kelihatan indah dan menarik.

Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya". (Al Hijr: 39)

Diantara contohnya: Menyanjung Nabi secara berlebihan dikatakan sebagai tanda cinta kepadanya, menambah amalan yang tidak warid (datanq) dari Nabi dikatakan akan lebih afdal ganjarannya, bertawassul dengan para wali yang telah wafat supaya doanya lekas makbul, meninggalkan amal ma'ruf nabi mungkar demi menjalin persaudaraan, dan lain-lain.

2. Menamakan ma'siat denqan istilah yanq menarik :

Berkata Iblis: " Hai Adam, mahukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi (pohon kekekalan) dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
(Thaaha / 20: 120)

Oleh itu jangan hairan kalau pengikut-pengikut syaitan dari kalangan manusia menamakan arak dengan minuman suci, riba dinamakan bunga atau faedah, pergaulan bebas dikatakan sebagai kemajuan atau moden, dan sebagainya.

3. Menamakan ketaatan dengan'istilah yang menakutkan:

Musyrikin Mekah berkata kepada Nabi Muhammad saw ketika beliau mengajak mereka beriman:

"Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman"? (Al Baqarah 13)

Didalam ayat diatas mereka menggelarkan sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi saw sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka juga menggelar Nabi SAW sebagai tukang sihir, penyair gila dan pembawa ajaran sesat dan lain lain lagi.

Oleh itu jangan hairan kalau pada hari ini kita mendengar bermacam macam istilah seperti Golongan Ekstremis, Pelampau, Terrorist dan lain lain dilontarkan kepada pejuang-pejuang kebenaran yang ingin menegakkan Al Quran dan Sunnah Nabi saw. Sebagaimana mereka lontarkan istilah "mundur" kepada orang yang ingin menutup aurat dan berpegang teguh dengan ajaran agamanya.

Demikianlah halnya kalau hati telah dikuasai oleh syaitan maka segala-galanya akan menjadi terbalik. Maka Hidayah akan dikatakan Dhalalah (sesat), yang sesat dikatakan petunjuk. Yang Sunnah dikatakan bid’ah, dan bid'ah dikatakan Sunnah. Yang hak dikatakan batil dan yang batil akan dikatakan hak. Ukuran kebenaran bagi mereka adalah nafsu bukan lagi Al Quran dan Sunnah Nabi.


Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa’ / 4: 59)

4. Dia menggoda melalui kegemaran seseorang:
Syaitan menggoda seseorang melalui perkara yang paling digemari oleh orang itu. Syaitan dapat membaca kegemaran Nabi Adam iaitu agar hidup kekal dalam syurga. Oleh itu dia goda Nabi Adam mealui buah khuldi (buah kekekalan).

Adalah menjadi kegemaran manusia iaitu kuasa, takhta dan wanita. Oleh itu sungguh banyak manusia yang kecundang melalui saluran tersebut. Begitu juga dengan kegemaran bola sepak, golf, sepak takraw, badminton. Berapa banyak mereka yang mempunyai gegemaran ini akhirnya terlibat dengan judi rasywah dan meninggalkan solat?

5. Menggoda secara beransur-ansur:
Syaitan tidak berkata: Hai manusia buatlah dosa itu dan ini! Tetapi caranya ialah dengan bertahap-tahap. Mula-mula memandang, kemudian tersenyum, lalu berteguran, kemudian berjanji, selanjutnya bertemu, dan akhirnya melakukan dosa. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yanq beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar". (An Nuur / 24: 21)

Barangsiapa yang memahami kaedah " Saddudz Dzaraai " akan jelaslah baginya mengapa Islam melarang berkhalwat denqan wanita ajnabi (bukan mahram), membuat patung dan sebagainya.

6. Menghalang manusia mengikutl kebenaran:

Syaitan telah berjanji dihadapan Allah akan berusaha menyesatkan umat manusia kecuall orang-orang yang ikhlas.

" Iblis menjawab: Kerana Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat) ". (Al A'raaf / 7: 16 -17)

Maksud: " Saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus ". Menurut Imam Al Qurthuby: Iaitu menghalang-halangi mereka agar jangan mengikuti jalan yang lurus. Dihiasinya kebatilan sehingga kelihatan indah dan menarik. Akhirnya mereka musnah sebagaimana dia musnah. Sedangkan maksud " Jalan yang lurus " ialah jalan boleh menyampaikan manusia ke syurga.

Menurut Al Hakam Bin 'Utaibah: " Dari hadapan mereka " ertinya dari dunia mereka, " Dari belakang mereka " ertinya dari akhirat mereka, " Dari kanan mereka " ertinya dari kebaikan mereka. " Dari kiri mereka " ertinya dari kejahatan mereka.

7. Menyamar sebagai penasihat:
Syaitan tidak mendatangi manusia sambil menyuruh: " Lakukanlah dosa ini, dosa itu supaya kamu nanti diseksa ". Tetapi biasanya syaitan datang menyamar sebagai penasihat.

" Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya: " Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua ".
(Al 'Araaf / 7: 21)

Allah mengingatkan kita supaya jangan terpedaya dengan nasihat manis syaitan itu:

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga".
(Al 'Araaf / 7: 27)


Untuk berhadapan dengan halangan yang dilahirkan oleh syaitan ini, maka hendaklah kita :

1. Melengkapkan diri dengan ilmu Fardhu Ain.

2. Gunakan ilmu Tauhid dan Feqah untuk mengenal halal dan haram.
3. Gunakanlah ilmu tasauf untuk menyuluh sifat mazmumah yang terkandung di dalam diri kita dan kikislah sifat tersebut dengan menggantinya dengan sifat mahmudah.
4. Sentiasa berlapar
5. Memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam


4. Nafsu

Surah Yusuf : 53

Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan.

Apa yang bersesuaian dengan nafsu, merupakan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Nafsu berada di dalam diri manusia. Kedua-dua syaitan dan nafsu merupakan musuh batin yang terdapat dalam diri manusia. Berbanding dengan musuh yang zahir iaitu manusia fasik, munafik dan kafir, syaitan dan nafsu tidak dapat dilihat, namun bisikan dan kesesatan yang mereka canangkan dalam diri seseorang boleh menyebabkan manusia yang tewas oleh bisikan mereka merana di dunia dan di akhirat. Tewas di medan peperangan melawan Yahudi dan Nasrani belum tentu menyebabkan seseorang terjun ke neraka. Tetapi tewas dengan bisikan syaitan dan nafsu, pastinya mendatangkan dosa dan menyebabkan kita menjadi bahan bakaran di neraka Allah. Wal iya zubillah. Allah menjadikan malaikat mempunyai akal, tanpa nafsu. Allah menjadikan haiwan punya nafsu, tanpa akal. Dan Allah menjadikan manusia memiliki akal dan nafsu. Maka jadilah manusia itu sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Nafsu yang dimiliki manusia ini tidak mungkin di hapuskan. TETAPI nafsu tersebut boleh dididik untuk mentaati Allah. Terdapat 7 tingkatan nafsu iaitu :

1. Ammarah
2. Lawwamah
3. Mulhamah
4. Mutmainnah
5. Radhiah
6. Mardhiah
7. Kamilah


Tingkatan nafsu yang hanya menjamin keselamatan di dunia dan akhirat ialah Mutmainnah, Radhiah, Mardhiah dan Kamilah.

Bagi berhadapan dengan nafsu Amarah dan mempertingkatkan quality nafsu ke tingkatan yang lebih tinggi, maka seseorang itu hendaklah bermujahadatunnafsi melalui proses mujahadatunnafsi. Proses mujahadatunnafsi ini melibatkan 3 perkara. Yang pertama takhalli, iaitu mengikis/membuang sifat mazmumah(sifat terkeji) dalam diri. Kedua ialah tahalli, iaitu mengisi/menggantikan sifat mazmumah dengan sifat mahmudah (sifat terpuji). Dan yang ketiga tajalli, setelah seseorang telah berusaha mengungkai sifat mazmumah dan bersabar mengisi hatinya dengan sifat mahmudah, maka kemanisan dalam beribadah akan hadir, inilah yang dinamakan tajalli. Untuk melalui ketiga-tiga proses ini, maka seseorang itu hendaklah :

1. Melengkapkan dengan ilmu Fardhu Ain dan beramal dengannya
2. Mengekang sifat mazmumah dan memaksa diri menerima sifat-sifat mahmudah dengan sabar.
3. Kekang bisikan hati, tindakan perbuatan dan percakapan dengan sifat taqwa.
4. Berdoa kepada Allah.

http://www.teratakilmu.co.nr
http://drmatgig.blogspot.com

Saturday, December 10, 2005

Ciri-ciri Pejuang Rabbani

CIRI-CIRI PEJUANG RABBANI.......

Apabila seseorang Muslim mengucapkan kalimah syahadah, sama ada di sedari atau tidak tanggungjawab untuk memperjuangkan syariatb Islam telah pun dibebankan ke atas dirinya. Menjadi seorang pejuang adalah merupakan satu kewajipan kepada setiap individu. Kewajipan tidak hanya terhad kepada orang-orang tertentu bahkan ia meliputi seluruh tenaga ang terdapat di dalam masyarakat Islam. Apa yang membezakannya ialah peranan mengikut bidang kemahiran masing-masing. Allah SWT berfirman yang bermaksud :

?Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik.? (Surah Ali-Imran,110 )

Namun perlulah diingatkan pejuang rabbani tidak akan lahir secara automatik dan sendirinya dalam gerakan Islam. Ia perlulah dibentuk dan melalui pelbagai marhalah. Namun pembentukan ini bukanlah satu proses yang mutlak. Ada yang dipilih untuk dibentuk namun gagal lahir sebagai jundi dakwah dan ada yang tidak dibentuk, namun ternyata keikhlasan bekerja untuk Islam ternyata melebihi orang lain.

Ciri-ciri Pejuang Rabbani

1. Mempunyai Ilmu Yang Mantap

Ilmu yang mantap adalah merupakan bekalan ang perlu ada kepada setiap tenaga dakwah. Berapa banyak keaiban yang diterima oleh Islam hanya kerana pejuang-pejuang yang bergerak di atas namannya ternyata tidak mempunyai kemantapan ilmu lalu mendatangkan krisis keyakinan kepada masyarakat. Pepatah Arab ada menyebut : ?Orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak akan dapat memberikan apa-apa?.

2. Mengutamakan kepentingan Islam.

Sabda Rasulullah SAW: mafhumnya;

?Berkisarlah untuk kepentingan Islam di mana kepentingannya berkisar.?

Baginda mengingatkan lagi dengan sabda yang bermaksud;

?Sesiapa yang berpagi-pagian tidak mengambil berat hal ehwal orang Islam yang lain maka ia bukanlah dari golongan mereka (Islam).?

Rasulullah SAW menjelaskan secara langsung dengan sabda yang bermaksud;

?Engkau memegang pos-pos penting daripada pos-pos Islam, maka (awas) jangan sampai musuh dapat lolos daripada penjagaanmu.?

3. Menyertai Jemaah

Apabila kita mengaku Muslim, kita harus bekerja untuk Islam. Kita patut bekerja secara berjama?ah, bekerjasama dengan para pejuang lain yang menyeru kepada Allah SWT, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkan individu muslim, rumah tangga muslim, masyarakat muslim dan negara yang melaksanakan Islam dalam pemerintahan. Firman Allah SWT: maksudnya;

?Kami akan perkuatkan tenagamu dengan saudaramu.? (Al-Qashash:35 )

Firman Allah SWT lagi: bermaksud;

?Bertolong-menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan jangan kamu bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.? (Al-Maidah:2 )

Sabda Rasulullah SAW: maksudnya;

?Hendaklah kamu bersama-sama Jama?ah al-Muslimin dan kepimpinan mereka.?

(Shahih Bukhari, Kitab Fitnah)

4. Tabah dan Sabar Dalam Menghadapi Ujian

Ketabahan dan istiqomah inilah yang merupakan kunci terakhir untuk mendapat kejayaan di sisi Allah SWT. Betapa ramai orang ang ingin lahir sebagai pejuang namun akhirnya kelayuan sebelum sempat untuk berkembang. Allah SWT berfirman yang bermaksud :

Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu, dan (belum lagi) nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal hati dalam perjuangan)? (Surah Ali-Imran,142 )


aku cinta Malaya.....tapi lebih cintakan ALLAH........... oleh itu, jika berlaku pertembungan antara kepentingan manusia dengan kepentingan Allah......DAHULUKAN KEPENTINGAN ALLAH....

Friday, December 09, 2005

Memimpin Seperti Abu Bakar As Siddiq

Malaya baru jerk abis pilhanraya di Pengkalan Pasir, Pasir Mas, Kelantan. Sewaktu berkempen, jelas media massa memaparkan para pemimpin bagi parti-parti yang bertanding, demi meraih undi, sanggup memasuki rumah orang dan bersalaman dengan orang yang bukan muhrim.

Kini, keputusan pilihanraya pun sudak muktamad. Kepada yang menang diucapkan tahniah. Tetapi ingatlah, bahawa setiap tindakan akan terus dicatit oleh Raqib dan Atid. Jika berlaku perlanggaran syariat, maka bersegeralah bertaubat dan jangan diulangi.Buat para pemimpin. Ayuh mari kita suluh diri kita. Apakah kita mampu menjadi seperti Abu Bakar As Siddiq memimpin rakyatnya.

Firman Allah Taala : Surah Saba?, ayat ke 15

Negara yang aman makmur dan mendapat keampunan Allah

Dalam Islam, kemajuan dan ketamadunan sesuatu bangsa diukur melalui peradaban dan akhlak yang mulia lagi terpuji walaupun dari segi teknologi bangsa tersebut, masih amat sederhana. Berbeza dengan pandangan orang bukan Islam yang meletakkan persoalan materialistic dan duniawi dijadikan ukuran tahap kemajuan dan ketamadunan. Walau akhlak dan moral bangsa mereka di tahap kehancuran. Apa guna kemajuan teknologi jika akhirnya kemajuan dan ketamadunan yang dilabel sebagai maju tersebut akhirnya dihancurkan oleh tangan-tangan yang tidak bermoral ?

Dalam proses mewujudkan bangsa dan masyarakat yang menjadi warga kepada negara yang aman makmur serta mendapat keampunan Allah, perlunya ada seorang pemimpin yang bertaqwa dan berakhlak mulia. Yang dirinya menjadi suri teladan buat setiap masyarakat. Saidina Abu Bakar As Siddiq sewaktu menyampaikan pidatonya yang pertama selaku seorang khalifah, ada mengemukakan hal-hal yang mencerminkan sifat dan akhlak seorang pemimpin sejati. Antara bunyi pidato Saidina Abu Bakar As Siddiq berbunyi :

Wahai sekalian manusia, kamu telah sepakat memilihku sebagai khalifah untuk memimpinmu. Aku ini bukanlah yang terbaik diantara kamu, maka bila aku berlaku baik dalam melaksanakan tugasku, bantulah aku, tetapi bila aku bertindak salah, betulkanlah aku. Berlaku jujur adalah amanah, berlaku bohong adalah khianat. Siapa saja yang lemah di antaramu akan kuat bagiku sampai aku dapat mengembalikan hak-haknya, insya Allah. Siapa saja yang kuat diantaramu akan lemah berhadapan denganku sampai aku kembalikan hak orang lain yang dipegangnya, insya Allah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku tidak taat lagi kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajibanmu untuk taat kepadaku.

Dari pidato Saidina Abu Bakar di atas, kita mengungkai beberapa cirri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin.

1. Tawaduk.
Tawadhu bererti rendah hati, lawannya adalah riyak, sombong dan ujub. Walau Saidina Abu Bakar As Siddiq merupakan salah seorang sahabat utama Rasulullah SAW dan sudah dijamin syurga,namun dalam pidatonya, Abu Bakar tidak merasa sebagai orang yang paling baik. Kerana sedar bahawa sebagai seorang hamba dan makhluk ciptaan Allah, dia juga tidak sunyi dari memiliki sifat-sifat kelemahan makhluk. Maka pastinya untuk memimpin sesebuah umat, maka Abu Bakar perlu mempunyai teman yang mampu memberikan nasihat, mencetus idea-idea bernas, bahkan membuka hati dan minda untuk sebarang kritikan. Andainya sifat riya?,sombong dan ujub yang menjadi pakaiannya, mana mungkin dia mahu menerima idea bernas dari orang lain? Apatah lagi untuk menerima teguran dan kritikan. Jika sifat riyak, sombong dan ujub ini dikekalkan, akibat ialah si pemimpin akan memimpin dengan hawa nafsunya sendiri. Rakyat akan dijadikan hamba abdi. Pemimpin gilakan kekuasaan dan minta disanjung dan dipuji. Lebih malang, rakyat akan dipimpin untuk melalui jalan-jalan maksiat dan mengimarahkan program-program maksiat. Maka tidak hairan Allah berfirman dan Rasulullah mengisyaratkan, sifat riyak, sombong dan ujub menjadi penyebab utama manusia terjun ke dalam neraka. Tidak hina seseorang pemimpin memiliki sifat tawaduk. Kerana di situlah kasih sayang Allah ke atas manusia yang mempunyai peluang untuk berlaku riyak, sombong dan ujub, sebaliknya memilih jalan merendahkan diri dan hati demi merebut kasih sayang Allah. Kerana sedar diri, walau dirinya memimpin sesebuah bangsa, hatinya masih ingat bahawa dirinya adalah seorang hamba. Jika hamba berwatak hamba, tuannya akan saying kepadanya. Tetapi jika tuan berwatak hamba, Allah akan saying kepadanya. Bila Allah saying kepadanya, tiada apa yang mampu menggugat dan menggusarkan dirinya.

2. Menjalin Kerjasama.
Dalam pidato Khalifah Abu Bakar tercermin juga akhlak seorang pemimpin yang harus dimiliki iaitu mengharapkan kerjasama dari semua pihak.

?maka bila aku berlaku baik dalam melaksanakan tugasku, bantulah aku?.

Ini berarti kerjasama yang harus dijalin antara pemimpin dengan rakyat adalah kerjasama dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana yang ditentukan Allah Swt dalam firman-Nya:

Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan (QS 5:2).

Sehebat mana pun seseorang pemimpin, dia tidak akan mampu mentadbir sendirian tanpa barisan sahabat. Sejarah membuktikan, Rasulullah SAW telah menjalin kerjasama yang baik, mulai dari membangun masjid di Madinah hingga peperangan melawan orang-orang kafir, bahkan dalam suatu peperangan yang kemudian disebut dengan perang Khandak, Rasulullah menerima dan melaksanakan pendapat Salman Al Farisi untuk mengatur strategi perang dengan cara menggali parit.

3. Mengharap Kritikan dan Saranan

Seorang pemimpin, karena kedudukannya yang tinggi dan tampak mulia dihadapan orang lain, iapun mendapat penghormatan dari kebanyakan orang. Dari sinilah banyak pemimpin tertipu dan merasa diri sudah berada di maqam terpuji sehingga ia tidak suka dengan kritikan dan saranan. Hal itu ternyata tidak berlaku bagi Khalifah Abu Bakar, maka sejak awal kepemimpinannya, ia minta agar setiap orang memberikan kritikan dan saranan dengan membetulkan setiap kesalahan yang dilakukan, Abu Bakar berpidato dengan kalimat: ?Bila aku bertindak salah, betulkanlah?.

Sikap seperti ini dilanjutkan oleh SaidinaUmar bin Khattab ketika menjadi Khalifah. Pernah suatu ketika Umar mengeluarkan suatu arahan yang meskipun baik maksudnya tapi menyalahi situasi yang ada. Saidina Umar mendapat kritikan yang tajam dari seorang ibu yang sudah lanjut usia. Kritikan tersebut membuatkan Saidina Umar menarik kembali arahan tersebut. Arahan itu adalah larangan memberikan mahar atau mas kawin dalam jumlah yang banyak, karena bila tradisi itu terus berkembang hal itu menyebabkan para pemuda yang kurang mampu menghadapi kesukaran untuk menikah.

4. Berkata dan Berbuat Yang Benar.
Khalifah Abu Bakar juga sangat menekankan kejujuran atau kebenaran dalam berkata maupun perbuatan. Bukan kerana ?berlakon? bagi meraih simpati rakyat, tetapi atas sikap tanggungjawab memikul amanah dari Allah SWT. Manusia atau rakyat yang dipimpin seringkali tidak tahu atau tidak menyedari mereka sedang ditipu dan dikhianati oleh pemimpinnya melalui janji-janji manis seorang pemimpin. Dalam pidato saat pelantikannya sebagai khalifah, Abu Bakar menyatakan: ?Berlaku jujur adalah amanah, berlaku bohong adalah khianat.?

Apabila seorang pemimpin memiliki kejujuran, maka ia akan dapat memimpin dengan tenang, karena pendustaan akan membuat pelakunya menjadi tidak tenang. Gundah sebab takutpendustaannya dan lakonannya diketahui oleh orang lain. Disamping itu, kejujuran akan membuat seorang pemimpin akan berusaha untuk terus mendidik dan mencurah ilmu bagi melahirkan rakyat yang berilmu. Pemimpin yang tidak jujur tidak ingin bila rakyatnya menguasai ilmu kerana penguasaan ilmu oleh rakyat menjadi perisai dari pembohongan seseorang pemimpin yang khianat.

5. Memenuhi Hak-Hak Rakyat.
Setiap pemimpin harus mampu memenuhi hak-hak rakyat yang dipimpinnya, bahkan bila hak-hak mereka dirampas oleh orang lain, maka seorang pemimpin itu wajib berusaha untuk mengembalikan kepadanya. Karena itu bagi Khalifah Abu Bakar, tuntutan terhadap hak-hak rakyat akan selalu diusahakannya meskipun mereka adalah orang-orang yang lemah. Agar dengan pembelaan dari seorang pemimpin, yang lemah akan merasa seolah-olah mereka itu adalah orang yang kuat. Namun siapa saja yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang besar bila mereka suka merampas hak orang lain, maka mereka dipandang sebagai orang yang lemah dan pemimpin wajib mengambil hak orang lain dari kekuasaannya. Akhlak pemimpin seperti ini tercermin dalam pidato Khalifah Abu Bakar yang menyatakan: ?Siapa saja yang lemah diantaramu akan kuat bagiku sampai aku dapat mengembalikan hak-haknya, insya Allah?.

Akhlak yang seharusnya ada pada pemimpin tidak hanya menjadi kalimat-kalimat yang indah dalam pidato Khalifah Abu Bakar, tapi beliau buktikan hal itu dalam setiap tindakan yang ditempuhnya sebagai seorang pemimpin. Antara tindakannya adalah memerangi orang-orang kaya yang tidak mahu bayar zakat, karena dari harta mereka terdapat hak-hak bagi orang yang miskin.

6. Memberantas Kezaliman.
Kezaliman merupakan sikap dan tindakan yang merugikan masyarakat dan meruntuhkan kekuatan suatu bangsa dan negara. Karena itu, para pemimpin tidak boleh membiarkan kezaliman terus berlangsung. Seorang pemimpin bukan hanya tidak boleh bertindak zalim kepada rakyatnya, tapi justeru kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada rakyatnya pun menjadi tanggungjawabnya untuk diberantas. Karenanya bagi Khalifah Abu Bakar, sekuat apapun atau sebesar apapun pengaruh pelaku kezaliman akan dianggap sebagai kecil dan lemah, dalam pidato yang mencerminkan akhlak seorang pemimpin, beliau berkata: ?Siapa saja yang kuat diantaramu akan lemah berhadapan denganku sampai aku kembalikan hak orang lain yang dipegangnya, insya Allah?.

7. Menunjukkan Ketaatan Kepada Allah.
Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mengarahkan rakyatnya untuk mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, iapun harus menunjukkan ketaatan yang sesungguhnya. Namun bila seorang pemimpin tidak menunjukkan ketaatannya kepada kepada Allah dan Rasul-Nya, maka rakyatpun tidak memiliki kewajiban untuk taat kepadanya. Dalam kaitan inilah, Khalifah Abu Bakar menyatakan dalam pidatonya: ?Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku tidak taat lagi kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajibanmu untuk taat kepadaku?.

Dengan demikian, ketataan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak sebagaimana mutlaknya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, inilah diantara isyarat yang bisa kita tangkap dari firman Allah yang tidak menyebutkan kata taat saat menyebut ketataan kepada pemimpin (ulil amri) dalam firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu (QS 4:59).

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan betapa penting bagi kita untuk memiliki pemimpin dengan akhlak yang mulia. Kerosakan moral dan kekacauan dengan berbagai krisis yang melanda negeri kita dan umat manusia di dunia ini kerana para pemimpin dalam tingkat negara dan dunia tidak memiliki akhlak seorang pemimpin yang ideal. Karenanya, saat kita memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan di masyarakat jangan sampai memilih mereka yang tidak berakhlak
mulia.

Apakah kita sudah memiliki sifat-sifat ini ? Andainya belum, segeralah kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Perbaikilah diri sementara masih belum terlambat. Kepada para pemimpin. Ingatlah bahawa jawatan yang anda sandang bukanlah suatu tiket untuk kau mengumpul harta dunia. Tetapi ianya merupakan suatu tanggung jawab yang meletakkan sebelah kaki mu di dalam syurga, manakala sebelah lagi kaki mu di neraka. Kembalilah kepada AL Quran dan As Sunnah demi menjamin keselamatan mu dan diri orang yang kamu pimpin.

Sunday, December 04, 2005

Organisasi Syarikat VS Organisasi Perjuangan

Askum

Salam taaruf. Selamat datang dan salam ukhwah kepada semua. Semoga kita mendapat rahmat Allah.Semoga artikel pembukaan dari saya di ortal Teratak Ilmu ini dapat dimanfaati bersama.

Saya yakin, rata-rata diantara kita pernah mendengar atau terbaca ungkapan berikut :

"Perjuangan yang haq, tetapi tidak bersistem, akan ditewaskan oleh perjuangan yang bathil yang mempunyai sistem"

Jika kita sorot sejenak dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh lihat, perjuangan yang bertemakan maksiat dan mungkar sering mendapat tempat di tengah masyarakat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat gaya hidup yang bertentangan syariat mendapat tempat di hati masyarakat berbanding gaya hidup muslim. Mengapakah terjadi demikian ?

Jawapannya, ayuh kita intai sejenak satu contoh. Ayoh kita kaji struktur organisasi sesebuah syarikat. Kemudian kita cuba bandingkan dengan realiti yang ada. Semoga kita mampu menimba pengajaran dan iktibar darinya.

Secara amnya, dalam struktur sesebuah organisasi syarikat terdapat 3 lapisan struktur dalam organisasinya. Pertama Jemaah Lembaga Pengarah. Kedua Team Pengurusan. Ketiga Group-group Teknokrat (kakitangan).

Jemaah atau Lembaga Pengarah merupakan lapisan struktur yang membuat dasar syarikat. Segala polisi, target jualan dan keuntungan ditetapkan oleh mereka.

Team Pengurusan pula membuat perancangan dan strategi, untuk mencapai target syarikat di samping mengekalkan polisi dan mempertingkatkan mutu perkhidmatan. Mereka akan develop atau membangunkan metode atau uslub ke arah mencapai matlamat syarikat. Metode/uslub ini akan dianalisa dari masa ke semasa, sejauhmana keberkesanannya.

Group-group teknokrat atau kakitangan pula bertanggungjawab melaksanakan metode/uslub yang telah digubal oleh Team Pengurusan. Sejauhmana mereka cekap memahami, menggunakan kreativiti mereka untuk melaksanakan uslub tersebut, menentukan kecepatan, ketepatan dan juga kadar kejayaan.

Mari kita lihat di dalam perjuangan Islam. Dalam perjuangan ini, kita suda punya Dasar dan untuk mewujudkan Lembaga Jemaah tidak perlu. Allah SWT telah pun membuat dasar. Dasar-dasar tersebut terkandung di dalam AL Quran dan disampaikan juga secara terperinci oleh sunnah Rasulullah SAW. Bukankah kerja perjuangan kita sudah mudah ? Kita tidak perlu memerah otak demi mencipta sesuatu dasar dan matlamat, kerana apa yang telah dihidangkan oleh Allah melalui firman Nya di dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, merupakan suatu dasar yang menjamin matlamat keselamatan dan kesejahteraan didunia dan akhirat.

Dasar-dasar dan matlamat yang terkandung di dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, diterjemahkan pula oleh para ulama Mujtahidin. Mereka inilah yang bertindak sebagai Team Pengurusan yang membangunkan metode/uslub perjuangan, agar tidak lari dari dasar dan matlamat perjuangan yang telah digariskan oleh pembuat dasar iaitu Allah Rabbul Alamin.

Setelah metode/uslub ini disediakan, terpulanglah kepada diri kita yang menjadi mujahid/mujahidah untuk melaksanakan metode/uslub perjuangan. Nah !!! Mudah bukan.

Inilah sistem yang perlu kita sedari, fahami, yakini dan amalkan untuk berjuang secara bernizam, secara sistematik, secara bijak. Kerana perjuangan ini bukan untuk orang diluar sana ashaja, tetapi ianya lebih khusus buat diri kita sendiri. Seterusnya kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan akhirnya masyarakat.

Yang menyebabkan sistem perjuangan kita gagal, ialah apabila kita menafikan keupayaan ulamak Mujtahidin dalam membangunkan metode/uslub perjuangan. Sebaliknya kita menceduk metode/uslub musuh-musuh Islam di dalam perjuangan kita. Mana mungkin kita ingin memperjuangkan suatu dasar yang pasti menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat, yang digubal sendiri oleh Allah dan Rasulullah, menggunakan metode/uslub musuh Islam yang memang ingin melihat Islam itu hancur lebur ?

Fikir-fikirkanlah.


http://www.teratakilmu.co.nr

Pertempuran Kedua : TAUBAT

PERTEMPURAN TAUBAT

Muqaddimah
Makna Taubat
Hukum & Syarat Taubat
Cara Menyucikan Dosa/Bertaubat
Ciri-ciri Kesempurnaan Taubat
Mari Mengenal Dosa
Pembahagian Dosa
Punca-punca Dosa
Penutup

1.0 Muqaddimah

Firman Allah SWT, Surah Al Imran 135 – 136 :

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau yang menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah ? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya keampunan dari Tuhan mereka, dan syurga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya dan itulah tempat yang sebaik-baiknya (balasan) orang-orang yang beramal.

Taubat. Suatu istilah yang pendek, yang senang disebut, tetapi sering di salah ertikan tuntutannya. Tuntutan taubat juga sangat berat untuk dipenuhi oleh orang yang merindui dosa dan kemungkaran. Sebaliknya, tuntutan taubat merupakan suatu kemanisan buat seseorang yang merindui untuk berdamping dengan kekasihnya yang sejati lagi hakiki iaitu Allah Rabbul Izzati.

Kadang-kadang kita yang jahil ini sering terfikir. Kenapa kita perlu bertaubat ? Tidak lain dan tidak bukan ialah agar :

1.1 Kita dapat merasai keringanan dan kemanisan dalam beribadah. Agar hati kita sentiasa tenang. Kerana kejadian kita yang dicipta Allah SWT adalah untuk mengabdikan diri kepada Nya, adalah bersesuaian dengan fitrah kejadian kita yang benci menjadi hamba kepada selain Allah. ( Sila rujuk text Pertempuran yang lalu ). Kerana setalah merasa kemanisan dan keringanan dalam beribadah, maka kita telah pun menerima taufik, bagi melaksanakan hidayah yang telah kita kecapi.

1.2 Agar ibadah kita di terima oleh Allah SWT. Ibadah yang kita lakukan, sedang kita bergelumang dengan dosa dan maksiat, belum tentu dinilai oleh Allah SWT. Ibaratkan seorang rakyat yang kotor tubuh badan disaluti selut lumpur, pergi mengadap Raja untuk menerima hadiah. Apakah Raja akan gembira dengan rakyatnya yang pengotor datang mengadap untuk menerima hadiah ? Begitu juga halnya dengan diri kita. Seandainya diri kita dikotori oleh dosa dan kemungkaran, apakah mudah untuk Allah menerima ibadah kita ? Melainkan kita membersihkan diri kita dengan taubat.

.

2.0 Pengertian Taubat

Bersabda Rasulullah SAW :

Penyesalan itu taubat (Riwayat Ibnu Majah, Ibn Hibban & Hakim)

Apakah taubat ? Taubat ialah proses kita menyucikan diri kita dari kekotoran dosa yang telah dilakukan. Pengertian taubat itu terbina di atas tiga factor.

2.1 Ilmu : Tanpa ilmu, seseorang tidak dapat membezakan antara yang haq dan yang bathil. Tanpa ilmu seseorang tidak akan tahu rukun dan syarat dalam beribadah. Tanpa ilmu juga, tidak akan wujud kesedaran, kerana tiada cahaya penyuluh ke arah jalan kebenaran.

2.2 Penyesalan : Lahir dari rasa kesedaran. Setelah seseorang dilengkapi dengan ilmu, maka mudahlah dia menyuluh perjalanan hidupnya didunia. Dapatlah dia membezakan antara yang haq dan yang bathil. Tahulah seseorang, antara amalan yang dianugerahi pahala dan amalan yang mengundang dosa. Disinilah hidayah mula berputik dan mengetuk pintu hati seseorang untuk sedar akan keterlanjuran diri yang berbuat dosa. Kesedaran untuk kembali kepada Allah sebagai seorang hamba Allah dan bukan menjadi hamba kepada selain Allah. Apakah hidayah ? Hidayah ialah apabila kita menerima kesedaran akan sesuatu perbuatan, perkataan atau lintasan hati yang membolehkan kita membezakan antara yang haq dan yang bathil.

2.3 Kesengajaan untuk meninggalkan kesalahan dan maksiat yang telah dilakukan. Meninggalkan perbuatan maksiat tanpa ada paksaan. Sebaliknya dengan hati yang tulus ikhlas. Di sini factor taufiq memain peranan. Setelah pintu hati diketuk oleh kesedaran, maka taufiq memainkan peranan untuyk mendorong seseorang meninggalkan perbuatan keji tersebut dan mengamalkan suruhan Allah SWT. Apakah taufik ? Taufik ialah daya dorong untuk kita melaksanakan sesuatu perkara yang makruf dan meninggalkan perkara yang mungkar.

Apabila tidak wujud ketiga-tiga factor ini, maka tidak hairan orang yang melakukan sesuatu perkara dalam keadaan jahil. Disangka mereka dengan mengucap istighfar sudah memadai dan memenuhi tuntutan taubat. Amalan yang bukan amalan taubat atau HANYA sebahagian dari amalan taubat didakwa oleh mereka sebagai sudah bertaubat. Contohnya : lafaz istighfar. Ianya salah satu dari amalan taubat, tetapi orang yang melafazkannya belum tentu bertaubat. Ramai sudah kita ketemu, seseorang mengatakan dia sedar akan kesalahan mereka, dan mereka mengucapkan lafaz istighfar. Sesudah itu mereka lakukan semula dosa kemungkaran yang sama.

Begitu halnya dengan agama-agama yang lain. Kristian, untuk bertaubat, mereka ke gereja, bertemu dengan pendeta mereka dan mengaku kesalahan mereka seterusnya membuat pembayaran di atas dosa yang telah mereka lakukan. Apakah kita perlu berbuat demikian sedangkan Allah Maha Agung dan Maha Berkuasa untuk menerima taubat kita ?

Sebab itu , ilmu, kesedaran(menyesal) dan kesengajaan meninggalkan maksiat menjadi asas terbinanya pengertian taubat. Sedar bahawa dosa itu amat buruk dan terkutuk. Sedar bahawa dosa akan dibalas dengan siksa Allah di akhirat. Sedar bahwa di dunia lagi diri makhluk adalah lemah, apatah lagi jika di akhirat. Jadi dengan ketiga-tiga factor inilah akan memudahkan kita untuk bertaubat.

3.0 Hukum dan Syarat Taubat

Hukum taubat adalah FARDHU AIN. Hukum taubat adalah wajib. Seseorang yang telah melakukan dosa WAJIB baginya bertaubat. Rasulullah SAW yang maksum (terpelihara dari dosa) pun bertaubat. Apa lagi orang awam macam kita yang sememangnya tidak dijamin syurga, memang sewajarlah dan wajiblah bertaubat.

Al Aghor Bin Yassar Al Muzani ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda : Hai sekelian umat manusia. Bertaubatlah kamu kepada Allah, dan istighfarlah (minta ampun) kepada Nya, maka sesungguhnya setiap hari bertaubat seratus kali. (Riwayat Muslim)


Syarat taubat bergantung kepada dosa yang telah dilakukan. Dosa yang dilakukan ada dua jenis. Pertama dosa dengan Allah. Kedua, dosa sesama manusia. Seperti dinyatakan, taubat adalah penyucian diri dari dosa yang telah dilakukan. Dosa terbahagi dua iaitu :

3.1 Dosa kepada Allah : kerana meninggalkan/mengabaikan apa yang diperintah Allah serta melakukan apa yang dilarang Allah.

3.2 Dosa sesama makhluk : ada 4 jenis dosa yang melibatkan makhluk. Ke-empat-empat jenis dosa tersebut ialah :

3.2.1 Dosa yang ada hubungan dengan diri seseorang (contoh : kita pukul dia)
3.2.2 Dosa yang ada kaitan dengan harta seseorang (contoh : kita mencuri duitnya)
3.2.3 Dosa yang ada kaitan dengan keluarganya (contohnya : kita menuduh isteri seseorang yang suci sebagai penzina)
3.2.4 Dosa yang ada kaitan dengan agama seseorang (contohnya : kita mengajar ajaran sesat yang menyalahi aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah kepada orang)

4.0 Cara menyucikan dosa / Bertaubat

4.1 Dosa dengan Allah : ada tiga syarat yang perlu ditempuh iaitu :
4.1.1 Menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan
4.1.2 Tinggalkan perbuatan yang mengundang dosa
4.1.3 Berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

4.2 Dosa sesama makhluk :
4.2.1 Menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan
4.2.2 Tinggalkan perbuatan yang mengundang dosa
4.2.3 Berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
4.2.4 Memohon maaf dan kifarah kepada orang yang dilakukan dosa

Taubat yang diterima Allah ialah taubat yang dilakukan dengan penuh keinsafan, ikhlas dan sungguh-sungguh. Marilah kita renungi firman Allah SWT , Surah Az Zumar : 53

Katakanlah : Hai hamba-hamba Ku (yang mengerjakan sesuatu yang) melampaui batas, terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya DIA lah yang mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya DIA lah yang Maha Pengampun , lagi Maha Penyayang.

5.0 Ciri-ciri Kesempurnaan Taubat

Apakah tanda taubat yang dilakukan diterima Allah SWT ? Taubat yang diterima Allah ialah taubat yang sempurna. Tanpa kesempurnaan ini, maka cacatlah amalan taubat tersebut. Dari Kitab Al Mauizatul Mukminin disebutkan, taubat disempurnakan apabila terdapat di dalamnya 8 ciri :

5.1 Menyesali terhadap dosa yang lalu
5.2 Menunaikan segala kewajipan yang dipertanggungjawabkan
5.3 Mengembalikan hak milik kepada yang empunya
5.4 Meminta dihalalkan dari yang dicuri
5.5 Berniat untuk tidak mengulangi kesalahan
5.6 Mendidik diri agar terlatih membuat kebaikan sebagaimana diri pernah terlatih membuat kemaksiatan.
5.7 Memberikan rasa kepada diri mu dan kepahitan beramal kebaikan, sebagaimana dirimu pernah merasai kemanisan berbuat kemaksiatan.
5.8 Memperbaiki apa-apa yang dimakan dan diminum


6.0 Mari Mengenal Dosa

Apabila kita membicarakan perihal taubat, maka kita tidak lepas lari dari membicarakan dosa. Apakah dosa ? Dosa ialah sesuatu yang mengundang murka Allah SWT.

7.0 Pembahagian Dosa

Dalam Kitab Al Mauizatul Mukminin juga ada disebut 7 jenis kategori dosa :

7.1 Terletak di dalam hati
Menyekutukan Allah dengan sesuatu
Terus-terusan mengekalkan maksiat
Putus asa dari rahmat Allah SWT
Merasa aman dari siksaan dan azab Allah SWT

7.2 Terletak pada lidah
Penyaksian dusta dan bathil (saksi bohong)
Menuduh orang yang suci melakukan zina
Melakukan perbuatan sihir
Sumpah palsu. Iaitu sumpah yang membenarkan sesuatu yang bathil dan menafikan sesuatu yang haq.

7.3 Terletak pada perut
Meminum minuman keras
Memakan harta anak yatim secara penganiayaan
Memakan riba

7.4 Terletak pada kemaluan
Berzina
Liwat
Hubungan sesama sejenis

7.5 Terletak pada dua tangan
Membunuh jiwa tanpa kebenaran menurut syariat Islam
Mencuri, merompak dan yang sewaktu dengannya

7.6 Terletak pada dua kaki
Melarikan diri dari medan peperangan menentang kafir harbi dan munafik

7.7 Terletak pada seluruh tubuh badan iaitu menderhaka kepada kedua orang tua.

8.0 Punca-punca Dosa

Al Imam Ghazali rahimahumullahutaala meyimpulkan bahawa timbulnya segala dosa berpunca dari :

8.1 Seseorang memiliki sifat ketuhanan : Sifat yang layak dimiliki hanya oleh Allah, digunapakai oleh makhluk. Antara sifat-sifat tersebut ialah takabbur, suka dipuji, suka disanjung, suka disyukuri. Tidak layaklah seorang makhluk memiliki sifat-sifat tersebut. Seandainya ada di kalangan makhluk bersifat sebegitu, maka saling tak tumpah dengan perilaku Firaun laknatullah. Dari sifat-sifat ketuhanan yang digunapakai oleh makhluk inilah lahirnya sifat ujub, riya’ dan seumpamanya. Arwah datuk ku pernah berpesan :

“Seandainya hamba , berlagak hamba. Tuannya (Boss) akan sayang kepadanya. Tetapi jika Tuan berlagak hamba (tawadduk dan rendah diri), Allah akan sayang kepadanya. Apabila Allah sayang kepadanya, maka tidak ada apa lagi yang harus digusarkan. Kerana segala-galanya dibawah naungan dan lindungan Allah SWT”

8.2 Seseorang memiliki sifat kesyaitanan : Sifat yang lahir dari watak-watak syaitan seperti hasad dengki, pembelot, khianat, mengajak manusia ke arak kemungkaran dan kefasikan. Menzahirkan Islam sambil menyembunyikan kekufuran.

8.3 Seseorang memiliki sifat-sifat bahimiah ( kebinatangan) : Iaitu tamak, menindas, menuruti nafsu syahwat.

8.4 Seseorang memiliki sifat subu’iah (kebuasan) : berlakulah peri laku keganasan, pemarah dan sebagainya.

Dari keempat-empat sifat inilah lahir pelbagai pokok mungkar dan maksiat yang bercabang-cabang dan menghasilkan buah dosa. Seandainya kita tidak sedar dari kekufuran maksiat ini, serta mencantas akar umbi pokok kemungkaran ini, maka pokok mungkar ini akan terus subur dan membuahkan semakin banyak dosa. Tanpa rasa kehambaan, maka sukarlah untuk kita menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul Nya.